banner
   
Home Vlinders  Alfabetisch
Register
   
van rups     tot vlinder

Rups

Rups
Rups
   
Rups van de herculesvlinder Rups
   
Veelal hebben rupsen aanpassingen om zich tegen vijanden te beschermen. Sommige rupsen hebben haren of stekels waardoor ze groter lijken, andere hebben een op een oog lijkende vlek aan de achterkant om aanvallers te misleiden.
   
Pop of Cocon
Tekening pop of cocon
Pop door de rups bevestigd aan een stengel. In de vlindertuinen worden de poppen verzamelt en in een "poppenkast" gehangen.
Pop of cocon Pop of cocon
   
In de pop vindt de gedaanteverwisseling van rups naar vlinder plaats.
   
Vlinder
Tekening vlinder
   
Vlinder Vlinder
De kop van een vlinder bestaat uit verschillende onderdelen.

De roltong bestaat uit twee halve-cirkelvormige delen, die tegen elkaar liggend een soort buisvormige structuur vormen.
   
Door bloeddrukverhoging kan de tong uitgerold worden.
De roltong kan er alleen voor zorgen dat vloeibaar voedsel kan worden opgenomen,
zoals nectar, water en gistende sappen.

Naast de roltong bevinden zich de zogenaamde palpen. Deze tastzingtuigen dienen ervoor om onder andere de eetbaarheid van het voedsel te controleren.

De twee voelsprieten boven op de kop, dienen voornamelijk als reukzintuig.
Hiermee kan een vlinder soms op zeer grote afstand geuren waarnemen.

Daarnaast bevindt zich aan de basis van elke voelspriet een speciaal orgaan,
dat gebruikt wordt voor de oriëntatie, in het bijzonder tijdens de vlucht.

De twee volvormige, samengestelde ogen (facetogen) bestaan uit grotere aantallen afzonderlijke optische eenheden, de ommatidia of facetten.
   
Eitjes
   
Vlinder Eitjes van de vlinder
Het leven van een vlinder begint in een ei. Het vrouwtje kiest zorgvuldig een plaats uit voordat ze begint te leggen.

De eieren worden meestal op of in de buurt van de voedselplant voor de rups gelegd.
Afhankelijk van de soort kan het enkele dagen tot soms wel weken duren
voordat een rups uit het ei kruipt.
De omgevingstemperatuur en daglengte spelen hierbij ook een belangrijke rol.
 

Vlinder

Grote pages Passiebloemvlinders

Atrophaneura
polyeuctes

Papilio cresphontes

Papilio demoleus
Papilio memnon
Papilio palinurus
Papilio polytes
Papilio rumanzovia
Papilio thaiwanus
Bamboepage
Thoaspage
Archaeoprepona Demophon

 

Cethosia cyane
Dryas julia
Heliconius chartionius
Heliconius cydno
Heliconius erato
Heliconius hecale
Heliconius melpomene
Heliconius sara

Parelmoervlinders Nachtpauwogen
   

 

Attacus atlas
Argema mittrei

Weerschijnvlinders Uilvlinders
   
Anartia amathea
Hypolimmas bolina
Parthenos sylvia
Siproeta stelenes
Caligo memnon
Caligo prometheus
Vossen Monarchvlinders
 


Catonephele orites
Precis iphita
Euploea core
Idea leuconoe
Kleine dagvlinders Morpho's
   
Greta oto Morpho achilles
Morpho peleides
Dagvlinders Nachtvlinders

Bij dagvlinders: eindigen de voel-sprieten altijd
in een knopje.

Bij nachtvlinders: eindigen de voel-sprieten niet
in een knopje.
Dagvlinder Nachtvlinder
   
Dagactief Ommatidium
Dagactieve nachtvlinders:
Er zijn een paar nachtvlinders die overdag vliegen en erg opvallend zijn. Die noemen we dagactieve nachtvlinders.

Een ommatidium bestaat uit een lens en een licht-gevoelige receptor, en is omgeven door een pigmentlaag die geen licht doorlaat.

Vlinders kunnen met hun ogen kleuren van be-paalde golflengten waarnemen, andere dan het menselijk oog.

Eén van die speci-fieke kleuren is ultraviolet.

De vleugels van vlinders weer-kaatsen het ultraviolette licht.

Dit zorgt voor soort-specifieke tekeningen op de vleugels.

Daardoor her-kennen vlinders elkaar onderling.

Honingmerken

Bepaalde patronen in de kroon-bladeren van bloemen reflec-teren ook het ultraviolette licht.

Deze patronen dienen als richting-aanwijzers voor de vlinder, want door hun felle contrast met de rest van de bloem geven ze de weg naar de nectarbron in die bloem aan.

Deze patronen worden daarom honingmerken genoemd.

Micropyle Vlindereieren
Vlindereieren variëren sterk van soort tot soort. De grootste vlinder-eieren zijn onge-veer 2 mm Ø.

De kleinste maar enkele tienden
van mm.

Aan de top van het ei bevindt zich een kleine opening, de micropyle.

Hierdoor vindt uitwisseling van zuurstof naar het embryo plaats.
Veelal worden de eieren aan de onderkant van een blad gelegd.

Tijdens het leggen brengt het vrouwtje met een klier uit haar achterlijf een beetje kleefstof aan op het blad, daarmee blijft het ei aan het blad kleven.
   
Vlinderinformatie Vlindertuinen
De Vlinderstichting
Vlindershop


Heemtuinen

in Nederland
Tropische vlinderkassen

De Berkenhof
Papiliorama
Vlinders a/d Vliet
Orchideeënhoeve
 
 
  Dierenparken in Nederland