banner
   
Home Barnard parkiet - Barnardius barnardi Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Barnardparkiet Avifauna 2009 Barnardparkiet Avifauna 2009

Het vrouwtje broedt alleen, terwijl het mannetje zich in de buurt van het nest ophoudt en het vrouwtje van voedsel voorziet.

Het vrouwtje broedt zeer vast en zal het nest niet snel voor langere tijd verlaten. Zo dit al gebeurt, wordt ze door het mannetje teruggejaagd.

Tijdens de broedperiode en de eerste dagen na het uitkomen van de jongen wordt het vrouwtje door het mannetje op het nest gevoerd.

Het mannetje houdt zich daartoe bijna de gehele dag in de buurt van het nest op.

De jongen zijn bij het uitkomen met dons bedekt, en groeien vrij snel.

Barnardparkiet Avifauna 2009

Na zestien dagen komen de slagpennen door en na vijf weken verlaten de jongen het nest.

Na het uitvliegen worden ze nog zeker drie weken door beide oudervogels gevoerd.

De barnard parkiet schijnt een uitge-sproken voorkeur te hebben voor de grotere eucalyptusbomen.

Deze bevinden zich meestal langs de oevers van beken en waterlopen.

 

Australië

2-6 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

bebost gebied in de buurt van water

20 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

zaden, bladknoppen, vruchten, bessen en insecten

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

33 cm.