banner
   
Home Grote textorwever - Ploceus cucullatus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Grote textorwever Avifauna 2009 Grote textorwever Diergaarde Blijdorp 2009
De wevers danken hun naam aan de grote, ingewikkelde geweven nesten die ze maken.

Ze nestelen in kolonies, en bouwen een individueel nest.
De nesten hangen dicht bij elkaar in een boom.

Ze zijn gemaakt van grassen en twijgen, en meestal peervormig met onderaan een lange, buisvormige ingang.

De nesten hangen dicht bij het uiteinde van een tak in doornige bomen, waardoor de meeste rovers, ook slangen, worden afgeschrikt.

De vogel moet aan de onderkant van de bol, via het gat omhoog klimmen om in de bol te komen.

Het mannetje bouwt het nest, daar begint hij al mee als hij 1 jaar oud is.

Elk nest wat door een vrouwtje wordt afgekeurd, breekt hij weer af.

Het duurt wel een jaar voor zijn weefkunst voldoende is.

Grote textorwever Diergaarde Blijdorp 2009
De plaatselijke bevolking hebben niet graag kolonies van textorwevers in hun tuinen of dorp, onder andere omdat ze stro van de daken plukken voor nestmateraiaal.
 

Afrika
ten zuiden van
de Sahara

2-3 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

struikgewas, kreupelhout, vaak dicht bij mensen

± 2 weken

   
Voedsel Leeftijd
   

zaden en graan, in de broedtijd ook insecten

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

18 cm.