banner
Home   Dierenparken
  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  
  Sorteer register alfabetisch op wetenschappelijke naam  
       
Uitgelicht
 
Slangen
 
Vlinders
 
 
Normaal worden nieuwe diersoorten gedoopt door hun ontdekker, maar nu kunnen bedrijven dat recht ook kopen. meer
 
 
 
cocon
Cocon
 
 
 
Nieuwe dieren

Er worden nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt.
De meeste zijn insecten, maar er zijn ook apen en dolfijnen bij. meer
 
 
 
 
oorkwal
Oorkwal
 
 
 
Drentse Dierennamen

De meest opvallende dieren hebben vaak meer volksnamen.
Zo heet de Ooievaar (Coconia ciconia) in Drenthe: Aiber, Aibert, Eileuver, Heileuver, Euver, Luiber, Luibert en Stork. meer
 
 
 
 
haaienei
Haaienei
 
 
 
Indeling van het dierenrijk

Om orde en inzicht te krijgen in de veelheid en verscheidenheid aan levensvormen, heeft de mens voor alle dieren namen bedacht en groepen waarmee ze kunnen worden ingedeeld.
Het dierenrijk is verdeeld in 25 hoofdgroepen, die phyla worden genoemd.
Phyla zijn onderverdeeld in klassen en deze bestaan vervolgens weer uit ordes.
Deze ordes zijn samengesteld uit één of meerdere families, die nauw verwante soorten verenigen.
Iedere diersoort heeft een dubbele naam, bestaande uit een geslachtsnaam en een soortnaam
 
 
 
kikker
Kikker
 
 
 
Indeling van de levende wereld

Vanaf Linneaus (en ook al eerder) werd de wereld steeds ingedeeld in twee rijken:

het dierenrijk en

het plantenrijk.

Onder dieren verstond men alles wat bewoog, at en groeide tot een bepaalde grootte en dan stopte met groeien.  meer
 
 
 
 
sprinkhaan
Sprinkhaan
 
 
 
Tijdperk van de zoogdieren

Aan het einde van het tijdperk van de reptielen zijn zeer veel dieren uitgestorven.
Waarschijnlijk door klimaatsverandering of een meteorietinslag.
 
 
 
 
schildpad
Roodwangschildpad
 
 
 
De indeling van het dierenrijk

Het dierenrijk wordt ingedeeld in twee onderrijken:

Protozoën of Oerdiertjes (ééncelligen), die uit één cel bestaan en voor het overgrote deel microscopisch klein zijn

Metazoën (meercelligen), met een lichaam dat uit meer cellen is opgebouwd en waarvan er vele met het blote oog zichtbaar zijn.

Sommige metazoën zijn zeer eenvoudig en andere buitengewoon ingewikkeld opgebouwd.  meer
 
 
 
 
koe
Koeien
 
 
 
Nationaal
natuurhistorisch
museum
Naturalis
 
 
 
 
 
kuiken
Kuiken
 
 
 
 
 
Meest primitieve dier ontdekt.

Een groep wetenschappers heeft met een geavanceerd computerprogramma de placozoa aangewezen als de diersoort die het meest verwant is aan de gemeenschappelijke voorouder van alle dieren op aarde.  meer
 
 
 
 
 
Vis
Vis
 
 
 
 
 
 
Nieuwe dieren ontdekt in Tanzania

In Tanzania hebben onderzoekers dieren gevonden die tot nog toe onbekend waren. Het gaat om zeventien reptielen- en amfibieënsoorten die hun leefgebied hebben gevonden in een bedreigd regenwoud in het oosten van het land.
 
 
 
 
Pad
Pad
 
 
 
 
 
 
Walvisjong leert voedselplek van moeder

Kalveren van de Groenlandse walvis leren de beste voedselplekken in hun eerste levensjaar van de moeder. Deze strategie kan gevaarlijk zijn voor de dieren, omdat sommige voedselplekken onder invloed van klimaatverandering verdwijnen. Of de walvissen een alternatieve voedsel zoekmethode hebben, is nog niet bekend.
 
 
 
 
 
Vogel
Vogel
 
 
 
 
 
 
De paleontologie stelt aan de hand van gevonden fossielen de bouw en de systematische verwantschap van uitgestorven organismen vast, gaat hun optreden in de geschiedenis der aarde na en draagt zo met paleontologisch bewijsmateriaal bij tot de vervolmaking van de stamboom van het leven en met gidsfossielen tot de historische geologie (de geologische datering van aardlagen).
meer
 
 
 
 
 
 
Konijn
Konijn
 
 
 
 
Een dromedaris is een kameel

Men wilde onderscheid maken tussen de twee kamelen soorten en heeft dus de namen kameel en dromedaris geintroduceerd. Eigenlijk hadden de namen dus feris en dromedaris moeten zijn, want beiden zijn immers kamelen!
meer
 
 
 
 
 
Anemoon
Anemoon
 
 
 
 
 
Nieuwe dinosaurussoort ontdekt in Argentinië

In Argentinië zijn resten gevonden van een nieuwe dinosaurussoort. Het betreft de Mapusaurus Roseae, een vleesetende dinosaurus die met een vermoedelijke lengte van 12,5 meter groter was dan de Tyrannosaurus Rex en de Giganotosaurus. Nadat de resten tussen 1995 en 2001 in het westen van Argentinië waren opgegraven, volgde een langdurig onderzoek naar de beenderen. De Mapusaurus leefde volgens de Argentijnse en Canadese onderzoekers zo'n honderd miljoen jaar geleden. De beenderen die zijn gevonden, waren van tenminste zeven tot negen exemplaren van de Mapusaurus, waardoor het vermoeden rees dat de dieren in groepsverband leefden en jaagden. Door de groepsstrategie konden de dieren waarschijnlijk jacht maken op de veertig meter lange Argentinosaurus, de grootste plantetende dinosaurus.

meer
 
 
 
 
 
 
Vlinder
Vlinder uit cocon
 
 
 
 
 
 

Hoop voor zeekoeien in Gabon

In Gabon is ruim 800.000 hectare natuur benoemd tot beschermd wetland (waterrijk en waardevol natuurgebied). Daarmee kan dit deel van het ‘groene hart van Afrika’ beter worden beschermd tegen gevaren als houtkap en jacht. Dat laatste is belangrijk voor de zeekoeien in Gabon, die nu nog maar al te vaak op het menu staan.

 
 
 
 
Kip
Kip
 
 
 
 
Niet-menselijke zintuigen

Sommige dieren hebben zintuigen die mensen niet bezitten, waaronder:

Thermoceptie of warmtezin: Groefkopadders en boa's hebben organen die infrarood licht waarnemen, zo kunnen deze slangen de lichaamswarmte van hun prooi waarnemen. Dit zintuig is niet vergelijkbaar met de thermoceptie van de mens, die van de slang lijkt eerder op een soort extra paar ogen.

Magnetoceptie of magnetismezin komt voor onder vogels

Electroceptie of elektriciteitszin komt voor onder haaien en vissen.

Echolocatie bij vleermuizen Stromingsdetectie bij vissen, haaien en amfibieën

Orgaan van Jacobson
Dit is welliswaar in rudimentaire vorm ook bij de mens aanwezig (vomeronasaal orgaan) en ook bij andere zoogdieren, waar het dient om feromonen op te pikken van soortgenoten. Bij reptielen wordt het gebruikt om met de dubbele tong geursporen te volgen. De punten van de tong worden vlak boven de grond gehouden en daarna weer geanalyseerd in het orgaan van Jacobson
 
 
 
 
 
Vogel
Vogels
 
 
 
 
 
 
Meest primitieve dier ontdekt

Een groep wetenschappers heeft met een geavanceerd computerprogramma de placozoa aangewezen als de diersoort die het meest verwant is aan de gemeenschappelijke voorouder van alle dieren op aarde.
meer
 
 
 
 
 
 
 
Gans
Gans
 
 
 
 
 
 
 
Parthenogenese

Parthenogenese of maagdelijke geboorte is een verschijnsel dat al heel lang bekend is. Hoewel hij het fijne er nog niet van begreep, beschreef Aristoteles tussen 348 en 322 voor Christus al dat sommige insecten en vissen zich blijkbaar zonder paring voortplanten.

Wat is parthenogenese? Bij parthenogenese ontwikkelt de eicel zich zonder bevruchting door een zaadcel tot een volledig individu.
Het lijkt wat op klonen, maar in dat geval wordt de kern van de eicel vervangen door de kern van een gewone lichaamscel.
Het lijkt ook wat op de vegetatieve voortplanting van vele planten en bepaalde lagere dieren: jonge individuen ontstaan uit gewone lichaamscellen als uitloper van het ouderlijk organisme.
Bij beide vormen van ongeslachtelijke voortplanting kunnen in korte tijd grote aantallen identieke individuen ontstaan.
Afhankelijk van de wijze waarop de ontwikkeling verloopt onderscheiden we verschillende vormen van parthenogenese.
De nakomelingen kunnen bijvoorbeeld de enkele set chromosomen houden die ook in de eicellen aanwezig is, of ze kunnen een dubbele set verkrijgen zoals in de gewone lichaamscellen door versmelting van twee eicelkernen.
De nakomelingen kunnen alleen mannelijk of vrouwelijk zijn, of beide, enzovoort.

Insecten. Parthenogenese komt bij vele insecten voor. Iedereen die wel eens de Europese wandelende tak heeft gekweekt, weet dat dit diertje zich zonder tussenkomst van mannetjes kan voortplanten.

Bij sommige vlinders komen partheno-genetische stammen voor, zoals bij de zakjesdragers van het geslacht Psyche.
 
 
 
 
 
Vogel
Roofvogel
 
 
 
 
Megamuis

Paleontologen hebben fossielen van een monsterlijk grote muis ontdekt in Uruguay.
Het dier werd waarschijnlijk 1.000 kilo zwaar, en was groter dan een stier, meldt het wetenschappelijke Britse blad Proceedings of the Royal Society.
Het dier leefde waarschijnlijk vier miljoen jaar geleden. Het gaat om het grootste knaagdier dat ooit werd aangetroffen.
Andrés Rinderknecht van het Natuurkundig Museum in Montevideo en zijn collega Ernesto Blanco, vonden de 53 centimeter lange schedel op de oever van de Rio de la Plata.
Het dier had voortanden van enkele centimeters lang maar kleine kiezen, wat doet vermoeden dat het zich voedde met planten en fruit.
De onderzoekers schatten dat de monster-muis tussen de 486 kilo en 2,5 ton kon wegen, het meest waarschijnlijke gemiddelde is dat het een ton zwaar werd.
Het dier leek waarschijnlijk ook wat op een nijlpaard.
 
Muis
Muis
 
 
 
 
 
 
Skelet van mammoet in centrum Los Angeles

De overblijfselen van de mammoet, die intussen de naam 'Zed' meekreeg, werden gevonden bij werken in de buurt van de La Brea-teerputten, een site waar regelmatig historische ontdekkingen worden gedaan. 'De ontdekkingen stellen ons in staat om ons een beeld te vormen van het leven tussen 10.000 en 40.000 jaar', voor onze tijdrekening, aldus John Harris van het museum dat de fossielen die op de La Brea-site zijn gevonden, tentoonstelt. De La Brea-site is het resultaat van een uniek natuurfenomeen. Er borrelt al ettelijke duizenden jaar lang hete teer naar boven en dat heeft de afgelopen eeuwen, lang voor de stad Los Angeles op de plaats ontstond, aan massa’s dieren het leven gekost.
meer
 
 
 
 
 
Papegaai
Papegaai
 
 
 
 
"Oorsprong van seks"
ontdekt in visfossielen.

Australische wetenschappers hebben het oudste bewijs gevonden voor seks met penetratie in 380 miljoen jaar oude fossielen van vissen.

De wetenschappers van het Natural History Museum in Melbourne ontdekten vorig jaar al de resten van een embryo in het fossiel van een vis die behoorde tot de placodermen - gewervelde vissen met een gepantserde huid die worden beschouwd als de dinosauriërs van de zee. Lang bleef onduidelijk hoe de vis precies zwanger was geraakt. De onderzoekers konden gezien het gepantserde uiterlijk van placodermen niet beredeneren hoe de vrouwtjesvissen werden bevrucht.
meer
 
 
 
 
 
Giftanden
Soneoglyf slangengebit
 
 
 
 
 
Vogelmonster ontdekt

Voorloper van de duif kon nog niet zelfstandig vliegen. Is het een vogel? Is het een reptiel? Is het een monster? Nee, het is de prehistorische voorloper van de hedendaagse duif. Meer dan honderd miljoen jaar geleden hing deze gevederde dinosaurus rond op onze aarde. Op de foto is zijn enorme staart helaas niet te zien, maar wel zijn indrukwekkende klauwen, die later zouden evolueren tot volwaardige vleugels.
meer
 
 
 
 
 
 
 
Prehistorie
Prehistorie
 
 
 
 
 
 
Pekingmens 270.000 jaar ouder

Ssamenvatting:
De oudste fossielen van de Pekingmens zijn nog ouder dan gedacht. 770.000 jaar in plaats van een half miljoen. Dit opent de discussie rondom de verspreiding van Homo erectus vanuit Afrika naar Oost-Azië. Mogelijk was er een zuidelijke route via de kusten van de Indische Oceaan en een noordelijke route via centraal Azië. Tussen deze routes lag een ondoordringbaar woud in Oost-Azië.

Homo erectus is één van de voorouders van de moderne mens (Homo sapiens). Fossielen van deze mensachtige zijn op veel plaatsen in de wereld gevonden. De vindplaats met de meeste overblijfselen van Homo erectus is het Chinese grottencomplex Zhoukoudian. De ouderdom van de oudste overblijfselen werd op ongeveer 500.000 jaar gedateerd. Shen (Nanjing Normal University) en collega’s komen op 770.000 jaar via een nieuwe, betere dateringsmethode. Deze ouderdom opent de discussie over de verspreiding van Homo erectus over Azië. Het nieuws werd groot gebracht in het Britse Nature.
meer
 
 
 
Fossiel
 
 
 
 
 
 
 
Sabeltandtijgers waren erg sociale dieren

Volgens Amerikaanse en Britse experts waren sabeltandtijgers erg sociale dieren die in familieverband leefden, zoals leeuwen dat nu doen. De sabeltandtijger leefde tussen 1,6 miljoen jaar geleden en 10.000 jaar geleden, in Noord- en Zuid-Amerika.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het afspelen van het geluid van een mogelijke prooi geen solitaire jagers aantrekt, maar wel de jagers die in groep leven, zoals de sabeltandtijger.

"Het waren krachtige jagers, maar ook sociale dieren, geen eenzaten", aldus Chris Carbone van de Zoological Society van London. "We weten vrij weinig van het gedrag van dit dier. Het nieuwe onderzoek doet ons echter besluiten dat deze grote kat in groep leefde."

Aaseter
Volgens de onderzoekers was de sabeltandtijger een aaseter, die gelokt werd door de wanhoopskreten van een gewonde of in een moeras vastgeraakte prooi.

Onderzoekers vonden vele fossielen van sabeltandtijgers bij moerassen. Wellicht kwamen de sabeltandtijgers af op stervende dieren, maar kwamen ze daarbij zelf om. Omdat het om een groot aantal fossielen gaat, wordt aangenomen dat de dieren in groep op zoek gingen naar eten.
meer
 
 
 
 
 
 
 
 
Kikker
Kikker
 
 
 
 
 
 
 
Oervis met navelstreng

Het op de wereld zetten van levende jongen is 200 miljoen jaar eerder uitgevonden dan tot nu toe bekend was. Dat bewijst een spectaculair vissenfossiel uit Australië. Het gepantserde beest had één uit de kluiten gewassen baby in haar buik, mét een navelstreng eraan.

“Dit is beslist één van de meest opmerkelijke fossielen die ooit zijn gevonden”, zegt John Long zelf. Hij is paleontoloog en wetenschappelijk hoofd van het Museum Victoria in Melbourne. “Het is niet alleen het allereerste fossiele embryo met een navelstreng, maar sowieso het oudste fossiel van een levendbarend dier.” De eerdere recordhouders waren ichtyosaurussen en mosasaurussen, die ongeveer 180 miljoen jaar geleden leefden.

Dat steekt schril af bij de ouderdom van de fossiele vis waarover Long het heeft: 380 miljoen jaar. Hij heeft de overblijfselen samen met drie collega’s ontdekt en geprepareerd. Het was een dier van ongeveer 25 centimeter, met in de buik een jonkie dat rond de 7 centimeter lang moet zijn geweest. Die babyvis was via een navelstreng verbonden met de overblijfselen van een ei – de dooierzak – én waarschijnlijk met het moederlijf, zodat hij groter kon worden dan het ei waaruit hij ontstaan was.

“We vonden dit fossiel tijdens onze laatste expeditie in de Gogo-formatie, in West-Australië”, vertelt de Australische paleontoloog aan de telefoon. “Dat was in 2005. Het duurde tot eind vorig jaar voor we ons realiseerden dat we iets fantastisch in handen hadden.” Pas in het lab werd het fossiel namelijk goed zichtbaar.

Fossiele vissen uit Gogo zijn de natte droom van elke paleontoloog, omdat ze bijzonder goed bewaard gebleven zijn. Rond de 380 miljoen jaar geleden was het gebied een koraalrif waar het water verzadigd was met kalk. Dode vissen zonken er naar de bodem en raakten soms bedekt met een laagje kalk, dat steeds verder aangroeide.

De fossielen zijn daardoor in drie dimensies bewaard gebleven, en liggen nu als ronde klompen kalk verspreid over het droge graslandschap. In het laboratorium wordt de kalk voorzichtig met verdund azijnzuur opgelost en komen de oervissen tevoorschijn. Vaak zijn zelfs zachte weefsels als spieren en zenuwen goed te zien.

De spectaculaire vondst die Long en zijn collega’s nu in Nature presenteren, hebben ze Materpiscis attenboroughi genoemd: de moedervis van Attenborough. De oervis is vernoemd naar, u vermoedde het misschien al, de bekende Britse natuurfilmer sir David Attenborough. Hij was in 1979 de eerste die de vissen van de Gogo-formatie onder de aandacht bracht met zijn televisieserie Life on Earth.

Hoe weten de paleontologen dat het kleine visje dat in de grotere vis zat een nakomeling was, en geen opgeslokte prooi? Long: “Ten eerste omdat z’n botten heel gaaf zijn, niet gebroken of door maagzuur aangetast. Ten tweede omdat het skelet een kleinere kopie is van het grotere. Ten derde vanwege de plaats waar het in de moedervis zit: dicht tegen de ruggengraat, waar je de baarmoeder verwacht. En ten vierde omdat er een navelstreng aan zit, die de kleine vis verbindt met het moederlijf. In die navelstreng zijn bloedvaten te zien.”

Bovendien hebben de onderzoekers na deze opwindende vondst een eerder gevonden fossiel opnieuw bekeken. Daarin troffen ze ook drie embryo’s aan, op ongeveer dezelfde plaats. Net als de eerst ontdekte moedervis werd dit fossiel met verfijnde technieken als scanning elektronenmicroscopie en krachtige röntgentomografie in kaart gebracht.

Voorouders van de zoogdieren zijn deze vissen niet, benadrukt Long. “De groep vissen waar zij bijhoorden, wordt wel de dinosaurussen van de zee genoemd. Zij waren 70 miljoen jaar lang de dominante levensvorm op aarde, maar hun stamboom liep 355 miljoen jaar geleden dood.” Het lijkt erop dat levendbarendheid als voortplantingsstrategie daarmee voor miljoenen jaren van de aardbodem verdween.

In de evolutie is het baren van kant-en-klare jongen vele malen uitgevonden. Long: “Eieren leggen is het beginstadium, gevolgd door het inwendig uitbroeden van de eieren, wat natuurlijk veel veiliger is. Maar sommige dieren gaan nog een stap verder: ze voeden de jongen via een placenta, zodat die nóg groter en sterker ter wereld kunnen komen. Er zijn tegenwoordig haaiensoorten die dat doen, maar die stammen dus niet van onze Materpiscis af.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tor
Tor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leergierige embryo’s

Al ruim voor ze uit het ei komen, kunnen kikkervisjes de geur van gevaar leren herkennen. Weken later doen ze daar hun voordeel mee.

Dat bewijst een groep Amerikaanse en Canadese biologen met een wat luguber experiment. Ze vermaalden twintig kikkervisjes met een vijzel en mengden dat met water waarin Japanse vuurbuiksalamanders hadden rondgezwommen, dieren die wel een kikkervisje lusten. Met dat mengsel ‘trainden’ ze kikkerdril van de Noord-Amerikaanse houtkikker. Andere klompjes eieren kregen alleen scheutjes vermalen kikkervis of alleen salamanderwater in hun aquariumpje. Tegen de tijd dat ze uitkwamen, was elk spoor van die toegevoegde geuren weer verwijderd.

Twee weken na de geboorte van de kikkervisjes deden de onderzoekers salamanderwater in hun bakken, om te testen of ze daarop zouden reageren. Aangezien de Japanse vuursalamander niet in Noord-Amerika voorkomt, is een aangeboren angstreactie niet te verwachten. En die was er ook niet bij de exemplaren die als ei één van de twee geuren had meegemaakt. Alleen kikkervisjes die als ei aan de combinatie van geplette soortgenoot en vuursalamander waren blootgesteld, vertoonden wel een duidelijke reactie. Zij bewogen een stuk minder – en zouden dus minder opvallen als er echt een salamander in de buurt was geweest. Ze hadden als embryo al geleerd om het verband te leggen tussen salamandergeur en gevaar, schrijven de biologen in Proceedings of the Royal Society B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schelpen
Schelpen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chinees leert wolven zingen en dansen

In China doet men beduidend meer dan smog de lucht in knallen, babi pangang bakken, cyclonen verwelkomen en rijstvelden omploegen. Een dierentuin in het verre China wil haar roedel wolven leren zingen en ook leren dansen. Bij toeval ontdekte een medewerker van de zoo het zangtalent van de beesten.

“Ik speelde gitaar en zong het lied ‘Ik ben een wolf uit het noorden’, en vervolgens zong een jonge wolf ritmisch met me mee. Hij plukte zelfs aan de snaren,” aldus Luo Yong, de verbaasde medewerker van de dierentuin in Chongqing. Luo stelde zich vervolgens ten doel de hele roedel aan het zingen te krijgen. En dat lukte: alle 30 wolven van de roedel zingen een mopje mee met Luo’s liedje. De Chinees wil de beesten nu nog leren discodansen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprinkhaan
Sprinkhaan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuinslak
Tuinslak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volg de evolutie in je achtertuin

Alle achtertuinen in Nederland vormen samen eigenlijk één megagroot laboratorium waarin je de evolutie real time kunt zien gebeuren. Door mee te doen aan het Evolutie Megalab help je mee aan Europees onderzoek aan de evolutie van de tuinslak. De huisjes van de tuinslak zijn verschillend van kleur. Die kleur is belangrijk voor hun camouflage zodat ze minder snel worden opgegeten. De kleur van het huisje bepaalt ook hoe gevoelig een slak is voor temperatuur. Zijn de kleuren van het huisje veranderd door ons opwarmende klimaat of door milieuverandering?
meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuinslak
Tuinslak
 
 
 
 
 
 
Vlinders houden van mannen

De mannenhatende bacterie Wolbachia zorgt dat vlindervrouwtjes alleen dochters krijgen. Behalve op de Polynesische eilanden Upolu en Savaii. Daar wisten vlinders van de Hypolimnas bolina-soort de infectie na een manloze periode te omzeilen. Evolutie in een oogwenk. Mannen, wat heb je eraan? De Wolbachia-bacterie, wijdverspreid onder allerlei insectensoorten, ziet het nut er niet van in. Geen wonder, want de bacterie kan alleen in de vrouwtjes van zijn gastsoorten overleven. Als een biologische hacker zorgt Wolbachia daarom dat geïnfecteerde insecten alleen nog dochters voortbrengen. Nadelig voor de mannen maar ook voor de vrouwen: zonder sex krijgen die geen nieuw bloed binnen en stagneert de soort.

Bioloog Sylvain Charlat onderzocht de Wolbachia-infectie van vlindersoort Hypolimnas bolina op twee Polynesische eilanden en ontdekte dat de damesvlinders de tegenaanval hadden ingezet. Binnen tien generaties ontwikkelden ze genen die Wolbachia onschadelijk maken en konden ze ook met de bacterie onder de leden zoons krijgen. In 2006 schoot het percentage mannetjesvlinders op Savaii na zes man-arme jaren van 1 naar 40%.

Alleenstaande moeder Hoe meer damesvlinders, hoe meer leefgebied voor Wolbachia. Maar zonder mannen geen kinderen – toch? Bij zoogdieren is dat zeker zo, maar veel insecten kunnen zich ook zonder seks voortplanten. Normaal komen uit hun onbevruchte eitjes mannen en leveren bevruchte eitjes vrouwtjes op. Wolbachia zorgt bij de Hypolimnas bolina-vlinder dat álle eitjes vrouwtjes opleveren. Binnen een paar generaties zijn de mannetjes uitgestorven. Nieuwe vrouwtjes zijn dan genetische kopieën van hun moeder.
meer
 
 
 
 
Intelligentie, gevoelens en bewustzijn was lange tijd iets wat
alleen mensen betrof. Toch laten veel onderzoeken zien, dat ook
veel dieren intelligente en gevoelige wezens zijn en volgens een
bepaald plan kunnen handelen. Ze lossen dingen op door te
denken, ruilen, bedriegen en gebruiken werktuigen, er zijn meer
slimme wezens dan tot dan toe was aangenomen.
meer
 
 
 
 
 
In principe kunnen de mensapen niet alleen rechtop lopen, ze
zijn ook intelligenter dan apen en ze gebruiken hun handen
meer dan die dieren. De vraag waarom niet alle mensapen mens
geworden zijn is een ingewikkeld probleem. De beste manier om
die vraag te beantwoorden is terug te gaan naar het equatoriale
oerwoud van 20 of 30 miljoen jaar geleden en ons de situatie
voor te stellen vanuit het gezichtspunt van de mensapen uit die
tijd.
meer
 
 
 
 
 
auto
 
 
 
 
 
 
De zwarte ooievaar is een bijzondere vogel, nog specialer dan zijn witte
zusje. Het dier broedde ooit in Nederland, maar dat is al tientallen
jaren verleden tijd. In de Gelderse Poort probeert men er alles aan te
doen om de zwarte ooievaar terug te
laten komen. Maar wat is nu het verschil tussen een gewone ooievaar
en de zwarte ooievaar?
meer
 
 
 
 
 
 
Eiwitten zitten elkaar in de weg Evolutie beperkt het maximum aantal genen in organismen

Hoe meer genen, hoe ingewikkelder het beestje, zou je zeggen. Want als een dier hoger op de evolutionaire ladder staat zijn er vast meer genen nodig zijn om al deze complexiteit te beschrijven.
Toch werkt het niet zo. Onderzoekers uit Bethesda hebben een verklaring gevonden waarom er een maximum lijkt te zitten aan het aantal genen dat een organisme kan bevatten. De Afrikaanse longvis (Protopterus aethiopicus) heeft ruim 40 keer zoveel DNA als de mens. En een amoebe genaamd Polychaos dubium zou zelfs tweehonderd keer meer DNA hebben.
Toch zitten wij duidelijk een stuk ingewikkelder in elkaar dan een amoebe. De hoeveelheid DNA bepaalt dus niet helemaal hoe 'slim' een organisme is. Wat bepaalt het dan wel? Bij praktisch alle processen in cellen zijn eiwitten betrokken. Hoe ze eruitzien of opgebouwd zijn staat beschreven in stukken DNA genaamd genen. Zou er dan misschien een verband zijn tussen het aantal eiwit coderende genen en de complexiteit van een dier of plant? Ook dat is niet zo helder. Er zijn bijvoorbeeld rondwormen (veel voorkomende wormpjes, ook wel nematoda genoemd) die ongeveer evenveel eiwit coderende genen hebben als wij mensen. Waarom geldt er niet: "hoe meer genen hoe beter"?
meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kip was er het eerst!

Het is eeuwenlang het ultieme filosofische en wetenschappelijk raadsel geweest, maar dat is voorbij. Wetenschappers zijn erin geslaagd om de vraag: ‘Wie was er eerst? De kip of het ei?’ naar tevredenheid te beantwoorden. Vergeet het ei, het was de kip!

Wetenschappers hebben ontdekt dat de formatie van een eierschaal gebaseerd is op een proteïne dat zich in de eierstokken van de kip bevindt. Daaruit volgt dat een ei alleen kan bestaan als het eerst in een kip heeft gezeten.

Eierschaal
Het gaat om proteïne OC-17. Dit stofje geeft de vorming van de eierschaal een boost. En alleen met een harde eierschaal kan de embryo en de beschermende stoffen die deze nodig heeft om uit te groeien tot een kuikentje bij elkaar gehouden worden.

Razendsnel
De wetenschappers zoomden in op de ontwikkeling van het ei met behulp van de computer HECToR, die in Edinburgh staat. Ze ontdekten dat OC-17 calciumcarbonaat in calcietkristallen verbergt, zodat de eierschalen razendsnel gevormd kunnen worden. Dankzij dit trucje kunnen kippen maar liefst zes gram eierschaal per 24 uur produceren.

Dichtbij
“Men nam lang aan dat het ei eerst kwam, maar nu hebben we wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat de kip er eerst was,” vertelt onderzoeker Colin Freeman. “Proteïne OC-17 was al eerder ontdekt, maar door het van dichterbij te bestuderen, konden we zien hoe deze het proces controleert.”

Met de ontdekking is niet alleen een eeuwenoud raadsel nu opgelost, maar kunnen wetenschappers wellicht ook nieuwe materialen gaan ontwikkelen. “Begrijpen hoe kippen eierschalen maken is fascinerend, maar kan ook aanwijzingen verschaffen als het gaat om het ontwerpen van nieuwe materialen en processen,” meent onderzoeker John Harding. “De natuur heeft innovatieve oplossingen gevonden die allerlei problemen in de wetenschap en technologie kunnen oplossen. We kunnen daar veel van leren.

 
 
 
 
 
Kip
 
 
 
 

Mammoet kan binnen vijf jaar tot leven komen

Er gloort hoop aan de horizon voor de uitgestorven wolharige mammoet. Japanse wetenschappers hebben een doorbraak bereikt in hun studie naar klonen en beweren in staat te zijn om de mammoet binnen een jaar of vijf tot leven te wekken. Ze halen daarvoor celkernen uit de stoffelijke resten van mammoeten. Een Afrikaanse olifant zou de draagmoeder moeten worden.

De afgelopen jaren zijn een aantal redelijk intacte mammoets gevonden. Zo’n twintig jaar geleden dachten onderzoekers het dier al te kunnen klonen door celkernen uit de restanten te halen. Maar dat mislukte. De kou waarin de stoffelijke resten jaren hadden vertoefd, had de cellen zeer zwaar beschadigd.

Muis
De Japanse wetenschappers denken nu toch in staat te zijn om de beschadigde cellen te gebruiken. Ze oefenden al met een muis die zo’n zestien jaar ingevroren had gezeten. Dat project is geslaagd en dus zijn de onderzoekers hoopvol dat ze ook de cellen van de mammoet kunnen gaan gebruiken. “Nu de technische hindernissen zijn overwonnen, hebben we alleen nog een goed stukje zacht weefsel nodig,” vertelt onderzoeker Akira Iritani.

Olifant
De onderzoeker denkt nog zo’n twee jaar nodig te hebben om de eerste celkernen uit de mammoet te halen en in de eicellen van een Afrikaanse olifant te plaatsen. Als alles goed gaat, duurt het nog zo’n 600 dagen voordat de olifant van de mammoet bevalt.

“Het succespercentage in het klonen van vee was tot voor kort laag, maar is nu zo’n dertig procent. Ik denk dat we een redelijke kans op succes hebben en er binnen vier of vijf jaar een gezonde mammoet geboren kan worden.”

 
 
 
 
 
Mamoet
 
 
 
 

Mythische katachtige gespot in Maleisië

Voor het eerst sinds 2003 zijn biologen erin geslaagd één van ‘s werelds zeldzaamste katachtigen te filmen. Het gaat om de Borneogoudkat. De wetenschappers legden het dier op het Maleisische deel van het eiland Borneo op de gevoelige plaat vast. De beelden dateren al van 2009 en begin 2010. Op sommige foto’s zijn twee of drie katachtigen te zien.

Voor 2003 waren wetenschappers ervan overtuigd dat de Borneogoudkat was uitgestorven, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. De bijzonder rank gebouwde, roodbruine kat is een van de zeldzaamste dieren ter wereld. Biologen hopen in de toekomst meer kennis te kunnen vergaren, want er is slechts weinig bekend over het dier en zijn leefgewoontes.

De ontdekking kwam als een verrassing, zo lieten de onderzoekers weten. Ze deden onderzoek in een ontbost deel van het oerwoud en betwijfelden of zoogdieren daar überhaupt konden overleven. De betreffende beelden werden gefilmd met een zogeheten cameraval.

Voor de kiekjes van het bijzondere dier kunt u hier terecht.

 
 
 
 
 
 
 
 
De rare vorm van zeepaardjes verklaard

Het zeepaardje: het blijft een rare snuiter met die paardachtige kop en sterk gebogen nek. Maar die speciale vormen zijn geen decoratie: ze zijn broodnodig. Dankzij de speciale vorm van zijn lichaam kan het zeepaardje net wat verder reiken en wordt zijn jachtgebied tot wel twintig procent groter. En dat betekent dat het dier veel meer voedsel tot zijn beschikking heeft.

De onderzoekers baseren hun conclusies op wiskundige modellen. Met behulp van de computer vergeleken ze de lichaamsvorm van het zeepaardje met die van de zeenaald. Dit visje lijkt op het zeepaardje, maar heeft geen gebogen, maar een recht lichaam.

Elastisch
Uit de modellen blijkt dat de nek van het zeepaardje zeer elastisch en stabiel is. Die eigenschappen stellen het dier in staat om een passerende garnaal – ook al bevindt deze zich op een wat grotere afstand – te grijpen.


Slechte zwemmer
Het zeepaardje kan zijn nek buigen en deze vervolgens razendsnel uitstrekken als er iets naar zijn gading voorbij komt zetten. En dat is geen overbodige luxe: het dier is namelijk een slechte zwemmer. Dus achter zijn prooi aangaan, is zinloos.

“Elke extra millimeter die je verder kunt reiken, is belangrijk,” concludeert onderzoeker Sam van Wassenbergh. “Want dat betekent: meer voedsel.” Uit de berekeningen van de wetenschappers blijkt dat het jachtgebied van een zeepaardje dankzij zijn bijzondere nek maar liefst twintig procent groter wordt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duif gebruikt rechterneusgat om thuis te komen

Duiven zijn prima in staat om de weg naar huis te vinden. Zelfs als ze zich honderen kilometers van de duiventil verwijderd weten. Wetenschappers proberen al jaren te achterhalen hoe de dieren het doen en hebben een nieuwe aanwijzing gevonden: de dieren bepalen onder meer aan de hand van geuren waar ze zijn en waar ze heen moeten. Die geuren pikken ze op met hun rechterneusgat.

Er is al heel veel onderzoek naar duiven gedaan. Uit meerdere studies kwam naar voren dat de dieren zich onder meer door geuren laten leiden. Wanneer ze in hun hok zitten, leren ze de richtingen van waaruit geuren komen. Zo vormen ze in hun gedachten een soort kaart met geuren.

Neusgat
Wetenschappers wilden daar wel eens meer over weten en verzamelden een aantal duiven. De onderzoekers stopten bij de helft van de dieren het linkerneusgat dicht en deden bij de andere helft het tegenovergestelde. Vervolgens werden de dieren zo’n 40 kilometer van huis losgelaten. Met behulp van zendertjes konden de wetenschappers de dieren volgen.Langer onderweg
De duiven die enkel door hun linkerneusgat konden ademhalen, deden er veel langer over om thuis te komen. Ook stopten ze vaker onderweg en hadden ze meer moeite om de weg te vinden.

Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat duiven gebruikmaken van het magnetisch veld van de aarde om de weg naar huis te vinden. Maar de onderzoekers concluderen dat het magnetische veld alleen onvoldoende is. Geuren stellen de dieren in staat om niet alleen de richting te bepalen, maar ook vast te stellen waar hun locatie zich met betrekking tot de duiventil bevindt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetenschappers ontdekken hoe een slang vliegt

Wetenschappers hebben achterhaald hoe slangen uit het geslacht Chrysopelea er in slagen om te vliegen. De slangen leven in het zuiden van het werelddeel Azië en zweven daar van boom tot boom. Zo kunnen de dieren al vliegend een afstand van wel 24 meter overbruggen. Hoe? Door slim gebruik te maken van de krachten die ze tot hun beschikking hebben.

De onderzoekers legden de vlucht van de slangen vast op camera en analyseerden hoe de dieren het voor elkaar kregen. “De slang trotseert de zwaartekracht niet en doet ook niet iets heel geks,” vertelt onderzoeker Jake Socha. “Het is de omvang van de krachten die wat verrassend zijn.”

Lanceren
Socha en zijn collega’s namen enkele slangen mee en lanceerden ze van zo’n veertien meter hoog. Tijdens de vlucht werd elke beweging tot in detail vastgelegd. Daaruit rolt een wiskundig model dat verklaart hoe de slang het doet.

Opwaarts
“De slang creëert een liftkracht door een combinatie van zijn platte lijf en de hoek waarmee hij in de luchtstroom belandt.” Voor de slang van een boomtak afspringt, vormt hij met zijn lichaam een soort ‘J’. “De slang wordt omhoog gedrukt, zelfs wanneer deze naar beneden beweegt, doordat de opwaartse component van de aerodynamische kracht groter is dan het gewicht van de slang.” De slang valt dus nooit direct naar beneden, maar glijdt als het ware door de lucht heen.
meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyptische cobra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Aap franje zwart-witte Colobus guereza
Aap zwarte slinger Ateles paniscus
Aap baviaan mantel Papio hamadryas
Aap berber Macaca sylvana
Aap bruinkopslinger Ateles fusciceps
Aap colobus Colobus guereza
Aap doodshoofd Saimiri sciureus
Aap gouden leeuw Leontopithecus rosalia
Aap huzaar Cercopithecus patas
Aap japanse makaak Macaca fuscata
Aap Java Macaca fascicularis
Aap keizertamarin Saguinus imperator
Aap laponder Macaca nemestrina
Aap mantelbaviaan Papio hamadryas
Aap oeistitie zwartpluim Callithrix penicillata
Aap pinché Saguinus oedipus oedipus
Aap roodgezichtslinger Ateles paniscus
Aap withandgibbon Hylobates lar
Aap witoorpenseel Callithrix jacchus
Aap witpluimoeistitie Callithrix jacchus
Aap zwart-witte franje Colobus guereza
Aardbeikikker Dendrobates pumilio
Aardbeikoraal Tubastrea sp.
Aardmannetje Suricata suricatta
Aasgier Neophron percnopterus
Acouchi groene Myoprocta acouchy
Addax Addax nasomaculatus
Adder aspis Vipera aspis ssp.
Adder latestei's Vipera latastei
Adder schlegel's grijpstaartpalm Botriechis schlegelii
Adder tapijtzaagschub Echis coloratus
Adderringslang Natrix maura
Adjak Cuon alpinus
Afrikaans stekelvarken Hystrix cristata
Afrikaanse doornstaartagame Uromastyx acanthinurus
Afrikaanse Eieretende slang Dasypeltis scabra
Afrikaanse eierslang Dasypeltis scabra
Afrikaanse holenkiekendief Polyboroides radiatus
Afrikaanse leeuw Panthera leo leo
Afrikaanse oehoe Bubo africanus
Afrikaanse olifant Loxodonta africana africana
Afrikaanse python Python sebae
Afrikaanse reuzenslak Achatina fulica
Afrikaanse wilde hond Lycaon pictus
Agaatslak Achatina achatina
Agame afrikaanse doornstaart Uromastyx acanthinurus
Agame leptiens doornstaart Uromastyx leptieni
Agoeti Dasyprocta aguti
Agoeti Braziliaanse Dasyprocta leporina
Agoeti Midden-Amerikaanse Dasyprocta punctata
Ai Bradypus tridactylus
Aldabra reuzenschildpad Dipsochelys dussumieri
Algazel Oryx dammah
Alk Alca torda
Alligator chinese Alligator sinensis
Alpaca Vicugna pacos
Alpengeit Capra ibex ibex
Alpenhond Cuon alpinus
Alpensteenbok Capra ibex ibex
Amazilia kolibrie Amazilia amazilia
Amazone blauwkroon Amazona ventralis
Amazone blauwvoorhoofd Amazona aestiva aestiva
Amazone cubaanse Amazona leucocephala leucocephala
Amazone dubbele geelkop Amazona oratrix
Amazone geelnek Amazona auropalliata
Amazone geelvoorhoofd Amazona ochrocephala ochrocephala
Amazone salvin's Amazona autumnalis salvini
Amerikaanse jassana Jacana jacana
Amerikaanse kakkerlak Periplaneta americana L.
Amerikaanse oehoe Bubo virginianus
Amerikaanse reuzenbladsprinkhaan Stilpnochlora couloniana
Amerikaanse zeearend Haliaeetus leucocephalus
Amethistspreeuw Cinnyricinclus leucogaster
Amoerpanter Panthera pardus orientalis
Amoerslang Elaphe schrenki schrenki
Amoertijger Panthera tigris altaica
Andespoedoe Pudu pudu
Anemoonvis drieband Amphiprion ocellaris
Anemoonvis eenband Amphiprion melanopus
Anemoonvis rode Amphiprion melanopus
Angola giraffe Giraffa camelopardalis angolensis
Anoa Bubalus depressicornis
Antilope indische Antilope ervicapra
Antilope zwarte paard Hippotragus niger niger
Ara blauw-gele Ara ararauna
Ara blauwvleugel Ara ararauna
Ara geelvleugel Ara macao
Ara groenvleugel Ara chloroptera
Ara hyacinth Anodorhynchus hyacinthinus
Ara rode Ara macao
Ara roodoor Ara rubrogenys
Ara roodrug Primolius maracana
Ara soldaten Ara militaris
Arankanga Ara macao
Arassari groene Pteroglossus viridis
Aratinga ecuador Aratinga erythrogenys
Arendbuizerd Buteo rufinus
Argentijnse stekelstaarteend Oxyura jamaicensis jamaicensis
Ariel toekan Ramphastos vitellinus
Arowana aziatische Scleropages formosus
Arrauschildpad Podocnemis expansa
Aspisadder Vipera aspis ssp.
Atlasvlinder Attacus atlas
Australische boshoen Alectura lathami
Australische griel Burhinus grallarius
Australische hoendergans Cereopsis novaehollandiae
Australische longvis Neoceratodus forsteri
Australische varaan Varanus varius
Australische wandelende tak Extatosoma tiaratum
Australische zoetwater krokodil Crocodylus johnsoni of johnstoni
Axishert Axis axis
Axolotl Ambystoma mexicanum
Aziatische arowana Scleropages formosus
Aziatische beentongvis Scleropages formosus
Aziatische kleinklauwotter Amblonyx cinereus
Aziatische leeuw Panthera leo persica
Aziatische olifant Elephas maximus
Aziatische steenpatrijs Alectoris chukar
Aziatische wilde ezel Equus hemionus onager
Aziatische wilde hond Cuon alpinus
Baardagame dwerg Amphibolurus rankini
Baarduil Strix nebulosa
Baardvogel vuurkop Trachyphonus erythrocephalus
Baars juweel kardinaal Pterapogon kauderni
Balispreeuw Leucopsar rothschildi
Balpython Python regius
Bamboemaki Hapalemur griseus alaotrensis
Bamboepage Philaethria dido
Banteng java Bos javanicus javanicus
Barnard parkiet Barnardius barnardi
Barraband parkiet Polytelis swainsonii
Bartletts dolksteekduif Gallicolumba crinigera
Basiliek ratelslang Crotalus basiliscus
Basilisk helm Basiliscus plumifrons
Bassaanse gans Morus bassanus
Bassangans Morus bassanus
Bateleur Terathopius ecaudatus
Baviaan mantel Papio hamadryas
Beentongvis aziatische Scleropages formosus
Beer bruine Ursus arctos
Beer kodiak Ursus arctos middendorffi
Beer lippen Melursus ursinus
Beer maleise Helarctos malayanus
Beermarter Arctictis Binturong
Belgisch trekpaard  
Bengaalse oehoe Bubo bengalensis
Bengaalse tijgerkat Felis bengalensis
Bengaalse witte tijger Panthera tigris tigris
Bennet wallibie tasmaanse Wallabia rufogrisea fruticus
Berberaap Macaca sylvana
Berberpad Bufo brongermai
Berberpad Mauretanicus Bufo mauretanicus
Bergeend Tadorna tadorna
Bergleeuw Puma concolor
Bergparkiet Polytelis anthopeplus
Bergschaap Zuid-Amerikaans Vicugna pacos
Bever Canadese Castor canadensis
Bever moeras Myocastor coypus
Bidsprinkhaan spook Phyllocrania paradoxa
Bidsprinkhaan viool Gongylus gongylodes
Bijeneter noordelijke karmijnrode Merops nubicus
Bijtschildpad Chelydra serpentina
Binturong Arctictis Binturong
Birmaanse eekhoorn zwarte Callosciurus ferrugineus
Bison canadese Bison bison
Bisschop blauwe Passerina brissoni
Blad wandelend Phyllium siccifolium
Bladtak groen Heteropteryx dilatata
Blaffende jackass Dacelo leachii
Blauwbuischarrelaar Coracias cyanogaster
Blauwe bisschop Passerina brissoni
Blauwe doktersvis Acanthurus coeruleus
Blauwe gnoe Connochaetes taurinus
Blauwe oorfazant Crossoptilon auritum
Blauwe pauw Pavo cristatus
Blauwe pijlgifkikker Dendrobates azureus
Blauw-gele ara Ara ararauna
Blauwgezicht honingeter Entomyzon cyanotis
Blauwkeelgoean Aburria pipile
Blauwkroon amazone Amazona ventralis
Blauwoorglansspreeuw Lamprotornis chloropterus
Blauwpuntkwal Phyllorhiza punctata
Blauwtongskink Tiliqua scincoides chimaerea
Blauwvleugel kookaburra Dacelo leachii
Blauwvoorhoofd amazone Amazona aestiva aestiva
Blauwwang honingeter Entomyzon cyanotis
Bloedvlektetra Hyphessobrycon erythrostigma
Bloedvlekzalm Hyphessobrycon erythrostigma
Bloembidsprinkhaan Tanzaniaanse Pseudocreobotra spec.
Boa cubaanse Epicrates angulifer
Boa groene boom Corallus caninus
Boa madagaskar boom Sanzinia madagascariensis
Boa madagaskar grond Acantophis dumerili
Bocharahert Cervus elaphus bactrianus
Boesmani regenboogvis Melanotaenia boesemani
Boliviaans doodshoofdaapje Saimiri boliviensis
Bongo Tragelaphus eurycerus
Bonobo Pan paniscus
Bont boertje Poicephalus senegalus senegalus
Bontbekplevier Charadrius hiaticula
Bonte boomkikker Phrynohyas resinifictrix
Bonte lipvis Labrus mixtus
Bonte maki Varecia variegata variegata
Bonte marter Martes flavigula
Bonte varaan Varanus varius
Bonte vari Varecia variegata variegata
Boomboa cubaanse Epicrates angulifer
Boomboa groene Corallus caninus
Boomboa madagaskar Sanzinia madagascariensis
Boomeekhoorn Chineese gestreepte Tamiops swinhoei
Boomeend gele Dendrocygna bicolor
Boomeend witwang Dendrocygna viduata
Boomkangoeroe Goodfellow Dendrolagus goodfellowii
Boomkikker bonte Phrynohyas resinifictrix
Boomkikker groene Hyla arborea
Boomkonijn Chinchilla lanigera
Boomnimf Idea leuconoe
Boompython groene Python viridis oude naam Chondropython viridis
Boomskink Corucia zebrata
Boomvaraan zwarte Varanus beccari
Borneose orang oetan Pongo pygmaeus pygmaeus
Boscobra zwart-witte Naja melanoleuca
Bosduivel Ateles paniscus
Bosfazant Phasianus colchicus
Boshoen Australische Alectura lathami
Boskalkoen Alectura lathami
Bosratelslang Crotalus horridus atricaudatus
Bosrendier Rangifer tarandus fennicus
Bosschildpad Geochelone denticulata
Bosuil Strix aluco
Brahma  
Brandgans Branta leucopsis
Brasem gestreepte Diplodus cervinus cervinus
Braziliaanse dwerguil Glaucidium brasilianum
Braziliaanse kaaiman Caiman crocodilus
Braziliaanse reuzenschildpad Geochelone denticulata
Braziliaanse tapir Tapirus terrestris
Brede flappentak Extatosoma tiaratum
Breedlipneushoorn Ceratotherium simum
Breedvoorhoofdkrokodil Osteolaemus tetraspis
Brilduiker IJslandse Bucephala islandica
Brilkaaiman Caiman crocodilus
Brilslang Naja naja
Brilvogel indische Zosterops palpebrosa
Bromrund Bos mutus grunniens
Bronskopeend Anas falcata
Bronskoptaling Anas falcata
Bronzen helmschildpad Geochelone denticulata
Bruinbehaard gordeldier Chaetophractus villosus
Bruine beer Ursus arctos
Bruine bosuil Strix leptogrammica
Bruine capucijnaap Cebus apella
Bruine hokko Crax rubra
Bruine rat Rattus norvegicus
Bruinkop slingeraap Ateles fusciceps
Brulaap Alouatta caraya
Buizerd woestijn Parabuteo unicinctus
Burmeese tijgerpython Python molurus bivittatus
Buulbuul witkop zwarte Hypsipetes leucocephalus leucocephalus
Californische grondkoekoek Geococcyx californianus
Californische kettingslang Lampropeltis getulus californiae
Californische zeeleeuw Zalophus californianus
Canadese bever Castor canadensis
Canadese bizon Bison bison
Canadese eland Alces alces americana
Canadese gans middelste Branta canadensis parvipes
Canadese kraanvogel Grus canadensis
Canadese oehoe Bubo virgianus occidentalis
Capibara Hydrochaeris hydrochaeris
Capucijnaap bruine Cebus apella
Capucijnaap geelborst Cebus Xanthostemos
Capucijnaap gewone Cebus capucinus
Capucijnaap witkeel Cebus capucinus
Capucijnaap witschouder Cebus capucinus
Caracal Caracal caracal
Caracara kuif Polyborus plancus
Carancho Polyborus plancus
Carolina eend Aix sponsa
Casarca rode Tadorna ferruginea
Cascaval marajo Crotalus durissus marajoensis
Cascaval venezolaanse Crotalus durissus cumanensis
Cavia rots Kerodon rupestris
Cavia tamme Cavia porcellus
Cavia wilde Cavia magna
Celebesbaviaan Macaca nigra nigra
Ceylon junglehoen Gallus lafayettii
Chapman zebra Equus quagga chapmani
Cheeta Acinonyx jubatus
Chileense flamingo Phoenicopterus chilensis
Chileense kievit Vanellus chilensis
Chileense poedoe Pudu pudu
Chileense vogelspin Grammostola rosea
Chili arend Geranoaetus melanoleucus australis
Chimpansee west afrikaanse Pan troglodytes verus
China parkiet Psittacula derbiana
Chinchilla Chinchilla lanigera
Chinese alligator Alligator sinensis
Chinese dwergkwartel Coturnix chinensis of Excalfactoria chinensis
Chinese kraanvogel Grus japonensis
Chinese krokodilstaarthagedis Shinisaurus crocodilurus
Chinese muntjak Muntiacus reevesi
Chinese neusslang Agkistrodon acutus
Chinese reuzensalamander Andrias dividianus
Chipmunk Tamias striatus
Chital Axis axis
Chuckwalla reuzen Sauromalus hispidus
Chukar patrijs Alectoris chukar
Cichlide managua Cichlasoma managuensis
Cichlide Nijassameer Maylandia estherae
Cichlide Tangajikameer Julidochromis marlieri
Civetkat maleise Viverra tangalunga
Clownvis Amphiprion ocellaris
Coati Nasua nasua
Coati Nasua narica
Cobra Naja naja
Cobra egyptische Naja haje haje
Cobra monocle Naja kaouthia
Cobra mozambikaanse spuwende Naja mossambica
Cobra siameese spuwende Naja siamensis
Cobra spuwende Naja pallida
Cobra zwarthals Naja nigricollis
Cobra zwart-witte bos Naja melanoleuca
Colobusaap Colobus guereza
Coloradopad Bufo alvarius
Congo pauw Afropavo congensi
Corzak vos Vulpes corsac
Coscorobazwaan Coscoroba coscoroba
Cubaanse amazone Amazona leucocephala leucocephala
Cubaanse boa Epicrates angulifer
Cubaanse flamingo Phoenicopterus ruber ruber
Cubaanse hutia Capromys pilorides
Cubaanse krokodil Crocodylus rhombifer
Daggekko blauwe Lygodactylus williamsi
D'Albert's python Liasis albertisi
Damara zebra Equus quagga antiquorum
Damhert europees Dama dama
Darwin nandoe Pterocnemia pennata
Defassa-waterbok Kobus ellipsiprymnus defassa
Degenkrab Limulus polyphemus
Degoe Octodon degus
Dennenappelskink Trachydosaurus rugosus
Dhole Cuon alpinus
Diadeem zeeëgel Diadema setosum
Diadeemslang Spalerosophis diadema
Diamantratelslang rode Crotalus ruber
Dikhoornschaap Ovis canadensis
Doeroecoeli Aotus lemurinus griseimembra
Doktersvis Bahia Acanthurus bahianus
Doktersvis blauwe Acanthurus coeruleus
Doktersvis Cortez Prionurus laticlavius
Doktersvis gele zeilvin Zebrasoma flavescens
Dolfijn tuimelaar Tursiops truncatus
Donkere tijgerpython Python molurus bivittatus
Doodshoofd kakkerlak Blaberus giganteus
Doodshoofdaapje Saimiri sciureus
Doodshoofdaapje boliviaans Saimiri boliviensis
Doodshoofdaapje zwartkop Peruviaans Saimiri boliviensis peruviensis
Doornstaartagame afrikaanse Uromastyx acanthinurus
Doornstaartagame leptiens Uromastyx leptieni
Doosschildpad driestreep Cuora trifasciata
Doosschildpad drieteen Terrapene carolina triunguis
Douroucoulie Aotus lemurinus griseimembra
Drieband anemoonvis Amphiprion ocellaris
Driekleur eekhoorn Callosciurus prevostii
Driekleur glansspreeuw Lamprotornis superbus
Driestreep doosschildpad Cuora trifasciata
Drieteen doosschildpad Terrapene carolina triunguis
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla
Drietenige luiaard Bradypus tridactylus
Drievingerige luiaard Bradypus tridactylus
Dromedaris Camelus dromedarius
Druppelschildpad Clemmys guttata
Dubbele geelkop amazone Amazona oratrix
Dubbelhoornige neushoornvogel Buceros bicornis
Ducorps kaketoe Cacatua ducorps
Duif Bartletts dolksteek Gallicolumba crinigera
Duif groene muskaat Pauline Ducula aenea
Duif groenvleugel Chalcophaps indica
Duif manen Caloenas nicobarica
Duif muskaat Ducula bicolor
Duif picazuro Columba picazuro
Duif roodkapjuffer Ptilinopus pulchellus
Duif Temmincks Ptilinopus pulchellus
Duif waaier Goura victoria
Duif witnekfazant Otidiphaps nobilis aruensis
Duif zwartnek vruchten Ptilinopus melanospila
Duiker rode Cephalophus natalensis
Duivenbode's lori Chalcopsitta duivenbodei
Dumeril's grondboa Acantophis dumerili
Dwerg baardagame Amphibolurus rankini
Dwergbuffel Bubalus deprissicornis
Dwergezel Equus asinus
Dwergflamingo Phoeniconaias minor
Dwerggeit Capra hircus hircus
Dwerggordelstaarthagedis Cordylus tropidosternum
Dwergkwartel Chinese Coturnix chinensis of Excalfactoria chinensis
Dwergmangoest Helogale parvula
Dwergnijlpaard Choeropsis liberiensis
Dwergoeistitie Callithrix pygmaea
Dwergooruil Otus scops
Dwergooruil zuidelijke witwang Ptilopsis granti
Dwergotter Amblonyx Cinerea
Dwergratelslang Sistrurus catenatus
Dwerguil Braziliaanse Glaucidium brasilianum
Dwergvaraan gillen's Varanus gilleni
Ecuador aratinga Aratinga erythrogenys
Edelhert Cervus elaphus hippelaphus
Eekhoorn Kaapse grond Xerus inauris
Eekhoorn oostelijke wangzak Tamias striatus
Eekhoorn prevost Callosciurus prevostii
Eekhoorn rood Sciurus vulgaris
Eekhoorn rots Spermophilus variegatus
Eekhoorn zwarte birmaanse Callosciurus ferrugineus
Eend Argentijnse stekelstaart Oxyura jamaicensis jamaicensis
Eend berg Tadorna tadorna
Eend carolina Aix sponsa
Eend eider Somateria mollissima
Eend Europese tafel Aythya ferina
Eend kastanje Anas castanea
Eend mandarijn Aix galericulata
Eend muskus Cairina moschata
Eend peposaca Netta peposaca
Eend radjah Tadorna radjah
Eend slob Anas clypeata
Egeltenrec Echinops telfairi
Egelvis bruine Diodon holocanthus
Egyptische cobra Naja haje haje
Egyptische gier Neophron percnopterus
Egyptische landschildpad Testudo kleinmanni
Egyptische plevier Pluvianus aegyptius
Eiber Ciconia ciconia
Eidereend Somateria mollissima
Eieretende slang afrikaanse Dasypeltis scabra
Eierslang afrikaanse Dasypeltis scabra
Ekstergaai Calocitta formosa
El tigre Panthera onca
Eland canadese Alces alces americana
Elandantilope Trachelaphus oryx
Emeraldspreeuw Lamprotornis purpureus
Emoe Dromaius novaehollandiae
Euraziatische lynx Lynx lynx
Europees damhert Dama dama
Europeese bruine beer Ursus arctos
Europese bizon Bizon bonasus
Europese flamingo Phoenicopterus ruber roseus
Europese grijze wolf Canis lupus lupus
Europese kraanvogel Grus grus
Europese moerasschildpad Emys orbicularis
Europese ooievaar Ciconia ciconia
Europese otter Lutra lutra
Europese siesel Spermophilus citellus
Europese tafeleend Aythya ferina
Europese wilde kat Felis sylvestris sylvestris
Europese zeearend Haliaeetus albicilla
Ever Sus scrofa
Everlipvis Lachnolaimus maximus
Everzwijn Sus scrofa
Ezel dwerg Equus asinus
Ezel Poitou Equus
Ezelspinguïn Pygoscelis papua
Fazant bos Phasianus colchicus
Fazant goud Chrysolophus pictus
Fazant Himalaya glans Lophophorus impeyanus
Fazant konings Syrmaticus reevesii
Fazant Lady Amherst Chrysolophus amherstiae
Fazant Vieillot vuurrug Lophura ignita rufa
Fazant vietnam Lophura hatinhensis
Fennek vos Fennecus zerda
Fennek vos Vulpes zerda
Fiji leguaan Brachylophus fasciatus
Filipijnse watervaraan Varanus salvator cummingi
Fischers toerako Taurako fischeri
Flamingo chileense Phoenicopterus chilensis
Flamingo cubaanse Phoenicopterus ruber ruber
Flamingo dwerg Phoeniconaias minor
Flamingo Europese Phoenicopterus ruber roseus
Flappentak Exatosoma tiaratum
Flappentak brede Extatosoma tiaratum
Florida pijnboomslang Pituophis melanoleucus
Fluiteend Dendrocygna bicolor
Fluiteend witwang Dendrocygna viduata
Fluitreiger Syrigma sibilatrix
Fossa Cryptoprocta ferox
Françoislangoer Trachypithecus francoisi
Franjeaap zwart-witte Colobus guereza
Fregateilandkever Polposipus herculeanus
Fretkat Cryptoprocta ferox
Frontvogel Psarocolius viridis
Gaai witkuif Garrulax leucolophus
Gaailijster gevlekte Garrulax ocellatus
Galago Senegal Galago senegalensis
Galápagos schildpad Geochelone nigra
Gangesbrilvogel Zosterops palpebrosa
Gans brand Branta leucopsis
Gans canadese middelste Branta canadensis parvipes
Gans hawaÏ Branta sandvicensis
Gans indische streepkop Anser indicus
Gans keizer Chen canagica
Gans kleine sneeuw Anser rossii
Gans nijl Alopochen aegyptiacus
Gans roodhals Branta ruficollis
Garibaldi Hypsypops rubicundus
Garnaal kappers Stenopus hispidus
Gaviaal onechte Tomistoma schlegelii
Gaviaal valse Tomistoma schlegelii
Geelborst capucijnaap Cebus Xanthostemos
Geelbuikvuurpad Bombina variegata
Geelkeelmarter Martes flavigula
Geelkuifkaketoe Cacatua sulphurea abotti
Geelmantel lori Domicella garrula
Geelnek amazone Amazona auropalliata
Geelvleugel ara Ara macao
Geelvoorhoofd amazone Amazona ochrocephala ochrocephala
Gehoornde koffervis Lactoria cornuta
Geit dwerg Capra hircus hircus
Geit schroefhoorn Capra falconeri
Gekko madagaskardag Phelsuma madagascariensis
Gekroonde tok Tockus alboterminatus
Gekuifde bospatrijs Rollulus roulroul
Gele boomeend Dendrocygna bicolor
Gele rattenslang Elaphe obsoleta quadrivittata
Gemsbok Oryx gazella gazella
Gemsbuffel Bubalus depressicornis
Geoffroy's kat Oncifelis geoffroyi
Geoffroy's ocelot Oncifelis geoffroyi
Gepard Acinonyx jubatus
Gerbil Mongoolse Meriones unguiculates
Geribbelde neushoornvogel Aceros corrugatus
Germain pauwfazant Polyplectron germaini
Gestreepte muisvogel Colius striatus
Gestreepte rattenslang Elaphe radiata
Gevlekte gaailijster Garrulax ocellatus
Gevlekte hyena Crocuta crocuta
Gewone capucijnaap Cebus capucinus
Gewone chipmunk Tamias striatus
Gewone kaaiman Caiman crocodilus
Gewone kookaburra Dacelo novaeguineae
Gewoon stekelvarken Hystrix cristata
Gibbon withand Hylobates lar
Gibbon witwang Hylobates leucogenys
Gier aas Neophron percnopterus
Gier kalkoen Cathartes aura
Gier kap Necrosyrtes monachus
Gier konings Sarcorhamphus papa
Gier monniks Aegypius monachus
Gier palm Gypohierax angolensis
Gier rüppells Gyps rueppellii
Gier vale Gyps fulvus
Gier witkop Trigonoceps occipitalis
Gier witrug Gyps africanus
Gier zwarte Coragyps atratus
Gierparelhoen Acryllium vulturinum
Gifkikker Dendrobates auratus
Gilamonster Heloderma suspectum
Gillen's dwergvaraan Varanus gilleni
Giraffe Angola Giraffa camelopardalis angolensis
Giraffe net Giraffa camelopardalis reticulata
Giraffe rothschild Giraffa camelopardalis
Giraffe smoky Giraffa camelopardalis angolensis
Glansfazant Himalaya Lophophorus impeyanus
Glansspreeuw blauwoor Lamprotornis chloropterus
Glansspreeuw driekleur Lamprotornis superbus
Glansspreeuw konings Cosmopsarus regius
Glansspreeuw purper Lamprotornis purpureus
Glasvleugelvlinder Caglio Memnon
Gnoe blauwe Connochaetes taurinus
Gnoe witstaart Connochaetes gnou
Goean blauwkeel Aburria pipile
Goendi Ctenodactylus gundi
Goerami reuzen Osphronemus gorami
Goerami zoen Helostoma temminckii
Goochelaar Terathopius ecaudatus
Goodfellow boomkangoeroe Dendrolagus goodfellowii
Gopherslang sonora Pituophis melanoleucus
Gordeldier bruinbehaard Chaetophractus villosus
Gordeldier negenband Dasypus novemcinctus
Gordelstaarthagedis dwerg Cordylus tropidosternum
Gordelvari Varecia variegata subsincta
Gorilla westelijke laagland Gorilla gorilla
Goudborstglansspreeuw Cosmopsarus regius
Gouden gifkikker Dendrobates auratus
Gouden leeuwaapje Leontopithecus rosalia
Gouden pijlgifkikker Phyllobates terribilis
Goudenmunt schildpad Cuora trifasciata
Goudfazant Chrysolophus pictus
Goudhaas Dasyprocta leporina
Goudkraagfazant Chrysolophus pictus
Goudparkiet Guarouba guarouba
Goudvis Carassius auratus auratus
Goundi Ctenodactylus gundi
Grant zebra Equus quagga boehmi
Grasparkiet Melopsittacus undulatus
Grévy zebra Equus grevyi
Griekse landschildpad Testudo hermanni
Griel australische Burhinus grallarius
Grietjebie Pitangus sulphuratus
Griffel zeeëgel Eucidaris tribuloidus
Grijpstaartpalmadder schlegel's Botriechis schlegelii
Grijs gebandeerde koningsslang Lampropeltis mexicana alterna
Grijsvleugel trompetvogel Psophia crepitans
Grijze pauwfazant Polyplectron bicalcaratum
Grijze roodstaartpapegaai Psittacus erithacus erithacus
Grijze wolf Canis lupus lupus
Grijze zeehond Halichoerus grypus
Groefsnavel toekan Ramphastos vitellinus
Groene arassari Pteroglossus viridis
Groene bladtak Heteropteryx dilatata
Groene boomboa Corallus caninus
Groene boomkikker Hyla arborea
Groene boompython Python viridis oude naam Chondropython viridis
Groene kitta Cissa chinensis
Groene klimslang Gonyosoma oxycephala
Groene klimslang Gonyosoma oxycephala
Groene mamba Dendroaspis viridis
Groene muskaatduif pauline Ducula aenea
Groene oropendola Psarocolius viridis
Groene pad Bufo viridis
Groene pauw Pavo muticus muticus
Groene rattenslang Gonyosoma oxycephala
Groenvleugel ara Ara chloroptera
Groenvleugelduif Chalcophaps indica
Grondboa madagaskar Acantophis dumerili
Grondeekhoorn kaapse Xerus inauris
Grondkoekoek Californische Geococcyx californianus
Grondneushoornvogel Bucorvus abyssinicus
Grootoorvos Otocyon megalotis
Grote kiskadie Pitangus sulphuratus
Grote koedoe Tragelaphus strepsiceros
Grote textorwever Ploceus cucullatus
Grote zilverreiger Egretta alba
Grottenkrekel Phaeophilacris bredoides
Guanaco Lama guanicoe
Guinees biggetje Cavia porcellus
Guira koekoek Guira guira
Haai luipaard Triakis semifasciata
Haankoekoek Geococcyx californianus
Haas patagonische Dolichotis patagonum
Hadada Bostrychia hagedash
Haflinger paard  
Hagedis chinese krokodilstaart Shinisaurus crocodilurus
Hagedis dwerggordelstaart Cordylus tropidosternum
Hagedis parel Timon lepidus
Hagedash ibis Bostrychia hagedash
Hamerhaai kleine Sphyrna tiburo
Hamerkop Scopus umbretta umbretta
Hangnestvogel Psarocolius viridis
Hardoen syrische Laudakia stellio picea
Harlekijnvis Amphiprion ocellaris
Harris' havik Parabuteo unicinctus
Hawaïgans Branta sandvicensis
Heilige ibis Threskiornis aethiopicus
Helena murene Muraena helena
Helmbasilisk Basiliscus plumifrons
Helmkasuaris Casuaris casuaris
Helmparelhoen Numida meleagris
Henkels bladstaartgekko Uroplatus henkeli
Hereford koe  
Heremietkrab Coenobita sp.
Heremietkreeft Coenobita sp.
Heremit ibis Geronticus eremita
Hert axis Axis axis
Hert canadese eland Alces alces americana
Hert prins alfred Cervus alfredi
Hert vietnamees sika Cervus nippon pseudaxis
Hert witlip Cervus albirostris
Hertegeitantilope Antilope ervicapra
Himalaya glansfazant Lophophorus impeyanus
Hispaniola amazone Amazona ventralis
Hoen zijde Gallus Gallus Domesticus Brisson
Hoendergans australische Cereopsis novaehollandiae
Hokko bruine Crax rubra
Hokko nacht Nothocrax urumutum
Hokko sclaters Crax fasciolata
Holenkiekendief Afrikaanse Polyboroides radiatus
Holenparkiet Cyanoliseus patagonus
Holenuil Speotyto cunicularia
Hollandse witte geit  
Hond afrikaanse wilde Lycaon pictus
Hond aziatische wilde Cuon alpinus
Hondskopboa Corallus caninus
Honingbeer Helarctos malayanus
Honingeter blauwwang Entomyzon cyanotis
Hoogalnd roodknie vogelspin Euathlus auratum
Hooglandkarper Ameca splendens
Hoornkikker albino Ceratophrys ornata
Hoornraaf noordelijke Bucorvus abyssinicus
Hoornraaf zuidelijke Bucorvus leadbeateri
Huisyak Bos mutus grunniens
Humboldt pinguïn Spheniscus humboldti
Hutia cubaanse Capromys pilorides
Huzaaraap Cercopithecus patas
Hyacinth ara Anodorhynchus hyacinthinus
Hyena gevlekte Crocuta crocuta
Hyenahond Lycaon pictus
Iberische wolf Canis lupus signatus
Ibis hagedash Bostrychia hagedash
Ibis heilige Threskiornis aethiopicus
Ibis heremiet Geronticus eremita
Ibis kaalkop Geronticus eremita
Ibis puna Plegadis ridgwayi
Ibis rode Eudocimus ruber
Ibis smalsnavel Plegadis ridgwayi
Ibis zwarte Plegadis falcinellus
Ibis zwartkop Threskiornis melanocephalus
IJsbeer Ursus maritimus
IJslandse brilduiker Bucephala islandica
Impala Aepyceros melampus
Incastern Larosterna inca
Indiase brilcobra Naja naja
Indiase brilslang Naja naja
Indische antilope Antilope ervicapra
Indische brilvogel Zosterops palpebrosa
Indische brilvogel Zosterops palpebrosa
Indische gazelle Antilope ervicapra
Indische neushoorn Rhinocerus unicornis
Indische streepkopgans Anser indicus
Indische tapir Tapirus indicus
Indische varaan Varanus salvator
Indonesische lelkievit Vanellus miles
Inyala Tragelapus angasii
Jaarvogel Rhyticeros undulatus of aceros undulatus
Jacana Jacana jacana
Jachtluipaard Acinonyx jubatus
Jackies Dacelo leachii
Jacuaru Tupinambis nigropunctatus
Jaguar Panthera onca
Jak Bos mutus grunniens
Jakhals zadel Canis mesomelas
Jamesons zwartstaart mamba Dendroaspis jamesoni kaimosea
Jan-van-Gent Morus bassanus
Japanse makaak Macaca fuscata
Japanse vos Nyctereutes procyonoides
Japanse vuurbuiksalamander Cynops ensicauda popei
Jassana Jacana jacana
Java aap Macaca fascicularis
Java banteng Bos javanicus javanicus
Java pauw Pavo muticus muticus
Javaanse kantjil Tragulus javanicus
Javaanse langoer Trachypithecus auratus auratus
Jezushagedis Basiliscus plumifrons
Jufferduif roodkap Ptilinopus pulchellus
Jufferkraanvogel Anthropoides virgo
Juffertje blauw Chrysiptera cyanea
Jungle kat Felis chaus
Juweelkardinaalbaars Pterapogon kauderni
Juweelwesp Ampulex compressa
Kaaiman bril Caiman crocodilus
Kaaiman dwerg Paleosuchus palpebrosus
Kaaimanteju Dracaena guianensis
Kaalkop ibis Geronticus eremita
Kaapse grondeekhoorn Xerus inauris
Kaapse oehoe Bubo capensis mackinderi
Kabeljauw Gadus morhua
Kaketoe ducorps Cacatua ducorps
Kaketoe geelkuif middelste Cacatua sulphurea abotti
Kaketoe kleine geelkuif Cacatua eleonora
Kaketoe langsnavel Cacatua tenuirostris
Kaketoe molukken Cacatua moluccensis
Kaketoe oranjekuif Cacatua sulphurea citrinocristata
Kaketoe rosé Eolophus roseicapillus roseicapillus
Kaketoe witte of witkuif Cacatua alba
Kaketoe zalmkuif Cacatua moluccensis
Kakkerlak Amerikaanse Periplaneta americana L.
Kakkerlak doodshoofd Blaberus giganteus
Kakkerlak sissende Gromphadorhina portentosa
Kalkoen wilde Meleagris gallopavo
Kalkoengier Cathartes aura
Kameel Camelus bactrianus
Kameleon-anolis Anolis porcus
Kamvinger Ctenodactylus gundi
Kanarie rotsbaars Sebastes pinniger
Kangoeroe Goodfellow boom Dendrolagus goodfellowii
Kangoeroe moeraswallabie Wallabia bicolor
Kangoeroe rode reuzen Macropus rufus
Kantjil Javaanse Tragulus javanicus
Kantjil kleine Tragulus javanicus
Kapgier Necrosyrtes monachus
Kappersgarnaal Stenopus hispidus
Kardinaalbaars juweel Pterapogon kauderni
Kardinaalbaars pyjama Sphaeramia nematoptera
Karetschildpad Eretmochelys imbricata
Kariboe Rangifer tarandus
Karmijnrode bijeneter noordelijke Merops nubicus
Karper roodvin Barbus schwanefeldi Bleeker
Kastanje eend Anas castanea
Kastanje taling Anas castanea
Kat europese wilde Felis sylvestris sylvestris
Kat geoffroy's Oncifelis geoffroyi
Kat vissende Prionailurus viverrinus
Kathaai Triakis semifasciata
Katta Lemur catta
Kea Nestor notabilis
Kegelrob Halichoerus grypus
Keizerboa Boa constrictor imperator
Keizergans Chen canagica
Keizerschorpioen Pandinus imperator
Keizersvis gekroonde Holacanthus ciliaris
Keizertamarin Saguinus imperator
Keizervis blauwgordel Pomacanthus navarchus
Kerkuil Tyto alba
Kettingslang Lampropeltis getulus californiae
Kever Fregateiland Polposipus herculeanus
Kever rozen Pachnoda ephippiata
Kever smaragdgroene rozen Smaragdesthes africana africana
Kiekendief Afrikaanse holen Polyboroides radiatus
Kievit Vanellus vanellus
Kievit chileense Vanellus chilensis
Kievit indonesische lel Vanellus miles
Kievit kroon Vanellus coronatus
Kievit senegal Vanellus senegallus
Kievit sporen Vanellus spinosus
Kikker aardbei Dendrobates pumilio
Kikker Madagaskar tomaat Dyscophus guineti
Kiskadie grote Pitangus sulphuratus
Kitta groene Cissa chinensis
Kitta roodsnavel Urocissa erythrorhyncha
Klapperaap Macaca nemestrina
Klapperrat Callosciurus prevostii
Kleine kantjil Tragulus javanicus
Kleine koedoe Tragelaphus imberbis
Kleine panda Ailurus fulgens fulgens
Kleine sneeuwgans Anser rossii
Kleine witte zwaan Cygnus bewickii
Kleine zilverreiger Egretta garzetta
Kleinklauwotter Aziatische Amblonyx cinereus
Kleurmuis Mus musculus
Klipdas rots Procavia capensis
Klipspringer Oreotragus oreotragus
Klokvogel Dacelo leachii
Kluut Recurvirostra avosetta
Kluut zwarthals stelt Himantopus mexicanus
Kodiakbeer Ursus arctos middendorffi
Koedoe groot Tragelaphus strepsiceros
Koedoe kleine Tragelaphus imberbis
Koekoek guira Guira guira
Koekoeklipvis Labrus mixtus
Koelan Equus hemionus onager
Koeneusrog Rhinoptera bonasus
Koereiger Bubulcus ibis
Koffervis gehoornde Lactoria cornuta
Koffierat Paradoxurus hermaphroditus
Koi Cyprinus spec.
Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus
Kokeranemoon Cerianthus membranaceus
Kolibrie Trochilidae
Kolibrie amazilia Amazilia amazilia
Komodo varaan Komodo dragon
Konijnuil Speotyto cunicularia
Koningscheeta Acinonyx jubatus
Koningscheetah Acinonyx jubatus
Koningsfazant Syrmaticus reevesii
Koningsgier Sarcorhamphus papa
Koningsglansspreeuw Cosmopsarus regius
Koningsparkiet Alisterus scapularis
Koningspinguïn Aptenodytes patagonicus
Koningspython Python regius
Koningsslang grijs gebandeerde Lampropeltis mexicana alterna
Koningstijger Panthera tigris tigris
Kookaburra blauwvleugel Dacelo leachii
Kookaburra gewone Dacelo novaeguineae
Koper rotsbaars Sebastes caurinus
Koperkoprattenslang Elaphe radiata
Koraal aardbei Tubastrea sp.
Koraalduivel Pterois volitans
Koraalgobie gele Gobiodon Citrinus
Koraalklimmer spitssnuit Oxycirrhites typus
Koraalslang Micruroides euryxanthus
Korenslang Elaphe guttata
Korsthagedis Heloderma horridum exasperatum
Kortoor olifantspitsmuis Macroscelides proboscideus
Korzak vos Vulpes corsac
Kraagpapegaai Deroptyus accipitrinus
Kraanvogel Canadese Grus canadensis
Kraanvogel Chinese Grus japonensis
Kraanvogel Europese Grus grus
Kraanvogel juffer Anthropoides virgo
Kraanvogel kroon Balearica regulorum
Kraanvogel lel Bugeranus carunculatus
Kraanvogel paradijs Anthropoides paradisea
Kraanvogel roodkroon Grus japonensis
Kraanvogel sarus Grus antigone antigone
Kraanvogel witnek Grus vipio
Kraanvogel zwarte kroon Balearica pavonina pavonina
Krabbenetende wasbeer Procyon cancrivorus cancrivorus
Kreeft zoetwater Orconectus virilis
Krekel grotten Phaeophilacris bredoides
Krekel zwarte veld Gryllus campestris
Kroeskop pelikaan Pelicanus crispus
Krokodil Australische zoetwater Crocodylus johnsoni of johnstoni
Krokodil breedvoorhoofd Osteolaemus tetraspis
Krokodil Cubaanse Crocodylus rhombifer
Krokodil nijl Crocodylus niloticus
Krokodil pantser Crocodylus cataphractus
Krokodil ruit Crocodylus rhombifer
Krokodilstaarthagedis chinese Shinisaurus crocodilurus
Krokodilwachter Pluvianus aegyptius
Kroonduif scheepmakers Goura scheepmakeri
Kroonduif victoria Goura victoria
Krooneend Netta rufina
Kroonkievit Vanellus coronatus
Kroonkraanvogel grijze Balearica regulorum
Kroonkraanvogel oostelijke Balearica regulorum gibbericeps
Kroonkraanvogel zwarte Balearica pavonina pavonina
Kroonmaki Eulemur coronatus
Kroonparelhoen Guttera pucherani
Kropgazelle Gazella subgutturosa
Kuif mangabey Lophocebus albigena aterrimus
Kuif oropendola Psarocolius decumanus
Kuifcaracara Polyborus plancus
Kuifhoenderkoet Crested screamer
Kuifmakaak zwarte Macaca nigra nigra
Kuifseriema Cariama cristata
Kuiftinamoe Eudromia elegans
Kuifzaagbek Lophodytes cucullatus
Kwak Nycticorax nycticorax
Kwal blauwpunt Phyllorhiza punctata
Kwal mangrove Cassiopea xamachana
Kwartel Chinese dwerg Coturnix chinensis of Excalfactoria chinensis
Kwatta Ateles paniscus
Laagland nyala Tragelapus angasii
Laaglandanoa Bubalus deprissicornis
Laaglandgorilla westelijke Gorilla gorilla
Laaglandtapir Tapirus terrestris
Lachduif Streptopelia risoria
Lachende Hans Dacelo leachii
Lachvogel Dacelo leachii
Lady Amherstfazant Chrysolophus amherstiae
Lafayettehoen Gallus lafayettii
Lama Lama glama
Lama guanaco Lama guanicoe
Lampongaap Macaca nemestrina
Landgeit Hollandse Capra hircus
Landkaartschildpad Graptemys pseudogeographica
Landschildpad Egyptische Testudo kleinmanni
Landschildpad griekse Testudo hermanni
Langoer François Trachypithecus francoisi
Langoer Javaanse Trachypithecus auratus auratus
Langoest sierlijke Panulirus ornatus
Langpootskink Novoeumeces schneideri
Langsnavel kaketoe Cacatua tenuirostris
Langstaart witkuiftok Tropicranus albocristatus
Lanspuntslang Bothrops asper
Laplanduil Strix nebulosa
Laponderaap Macaca nemestrina
Latestei's adder Vipera latastei
Leeuw afrikaanse Panthera leo leo
Leeuw aziatische Panthera leo persica
Leeuw wit Panthera leo
Leeuwaapje gouden Leontopithecus rosalia
Leguaan fiji Brachylophus fasciatus
Leguaan groene Iguana iguana
Leguaan madagaskar Oplurus cuvieri
Leguaan meesterstekel Sceloporus magister
Leguaan utila Ctenosaura bakeri
Leguaan zwarte Ctenosaura melanosternum
Leguaan zwarte roatan Ctenosaura oedirhina
Lelieloper Jacana jacana
Lelkievit indonesische Vanellus miles
Lelkraanvogel Bugeranus carunculatus
Lepelaar rode Platalea ajaja ajaja
Lepelaar witte Platalea leucorodia
Lepelbekreiger Cochlearius cochlearius
Lepelhond Otocyon megalotis
Lippenbeer Melursus ursinus
Leptiens doornstaartagame Uromastyx leptieni
Lipvis bonte Labrus mixtus
Livingstone's toerako Tauraco livingstonii
Loewak Paradoxurus hermaphroditus
Longvis australische Neoceratodus forsteri
Longvis West-Afrikaanse Protopterus annectens
Lori duivenbode's Chalcopsitta duivenbodei
Lori geelmantel Domicella garrula
Lori van de blauwe bergen Trichoglossus haematodus moluccanus
Luiaard drievingerige Bradypus tridactylus
Luiaard tweevingerige Choloepus didactylus
Luipaard Panthera pardus
Luipaard Perzisch Panthera pardus saxicolor
Luipaardhaai Triakis semifasciata
Luipaardmurene Gymnothorax favagineus
Luipaardtrekkersvis Balistoides conspicillum
Lynx euraziatische Lynx lynx
Madagaskar boomboa Sanzinia madagascariensis
Madagaskar grondboa Acantophis dumerili
Madagaskar tomaatkikker Dyscophus guineti
Madagaskardaggekko Phelsuma madagascariensis
Madagaskarleguaan Oplurus cuvieri
Magot Macaca sylvana
Maïsslang Elaphe guttata
Makaak japanse Macaca fuscata
Makaak zwarte kuif Macaca nigra nigra
Maki bamboe Hapalemur griseus alaotrensis
Maki bont Varecia variegata variegata
Maki kroon Eulemur coronatus
Maki ringstaart Lemur catta
Maki rode Varecia variegata rubra
Maki witgezicht Eulemur fulvus albifrons
Maki zwartwitte Varecia variegata variegata
Makii rode Varecia variegata rubra
Maleise beer Helarctos malayanus
Maleise boomslang Gonyosoma oxycephala
Maleise civetkat Viverra tangalunga
Maleise sabelsprinkhaan Mycopoda elongata
Maleise slang Gonyosoma oxycephala
Maleise tapir Tapirus indicus
Maleise uil Strix leptogrammica
Mamba groene Dendroaspis viridis
Mamba jamesons zwartstaart Dendroaspis jamesoni kaimosea
Mamba smalkop Dendroaspis angusticeps
Mamba zwarte Dendroaspis polylepis
Managua cichlide Cichlasoma managuensis
Mandarijneend Aix galericulata
Mandarijnvis blauwe Synchiropus picturatus
Mandarijnvis lsd Synchiropus splendidus
Mandril Papio sphinx
Manenduif Caloenas nicobarica
Manenrob Otaria flavescens vroeger Otaria byronia
Manenschaap Ammotragus lervia
Manenwolf Chrysocyon brachyurus
Mangabey kuif Lophocebus albigena aterrimus
Mangoest dwerg Helogale parvula
Mangoest smalstreep Mungotictis decemlineata
Mangoest vos Cynictis penicillata
Mangrove kwal Cassiopea xamachana
Mangroveslang Boiga dendrophila
Manoel Felis manul
Mantelbaviaan Papio hamadryas
Mara Dolichotis patagonum
Maraboe Leptoptilos crumeniferus
Marajo cascaval Crotalus durissus marajoensis
Marajoan ratelslang Crotalus durissus marajoensis
Margay Felis wiedii
Markhor Capra falconeri
Marmereend Marmaronetta angustirostris
Marter bonte Martes flavigula
Marterhond Nyctereutes procyonoides
Maskerhokko Crax fasciolata
Maskerkievit Vanellus miles
Massauga dwergratelslang Sistrurus catenatus
Mata-mata Chelus fimbriatus
McCord's slangenhalsschildpad Chelodina mccordi
Mechelse koekoek  
Meerkat uilenkop Cercopithecus hamlyni hamlyni
Meerkat zuidafrikaanse Suricata suricatta
Meesterstekelleguaan Sceloporus magister
Melkkikker Phrynohyas resinifictrix
Melkoehoe Bubo lacteus
Melkslang sinaloae Lampropeltis triangulum sinaloae
Mergellandschaap Ovis aries
Mexicaanse groene rammelkous Crotalus basiliscus
Mexicaanse roodbeen vogelspin Euathlus boehmii
Mexicaanse roodknie vogelspin Brachypelma smithii
Mexicaanse westkust ratelslang Crotalus basiliscus
Miereneter reuzen Myrmecophaga tridactyla
Mierkat rode Cynictis penicillata
Mini varken  
Minipaard Amerikaans Equus Ferus caballus
Mississippi alligator Alligator mississippiensis
Moerasbever Myocastor coypus
Moeraskat Felis chaus
Moeraslynx Felis chaus
Moerasschildpad Europese Emys orbicularis
Moeraswallabie Wallabia bicolor
Moko Kerodon rupestris
Molukken kaketoe Cacatua moluccensis
Mongoolse gerbil Meriones unguiculates
Mongoolse renmuis Meriones unguiculatus
Monniksgier Aegypius monachus
Monocle cobra Naja kaouthia
Montserrat troepiaal Icterus oberi
Morenhoen Gallus Gallus Domesticus Brisson
Mozambikaanse spuwende cobra Naja mossambica
Muis kortoor olifantspits Macroscelides proboscideus
Muisvogel gestreepte Colius striatus
Muntjak Chinese Muntiacus reevesi
Murene groene Gymnothorax funebris
Murene helena Muraena helena
Muskaatduif Ducula bicolor
Muskaatduif Pauline groene Ducula aenea
Muskuseend Cairina moschata
Muskusos Ovibos moschatus
Naaktgezicht hokko Crax fasciolata
Naald zoetwater Doryichthys boaja
Nachtaap Aotus lemurinus griseimembra
Nachthokko Nothocrax urumutum
Nachtreiger Nycticorax nycticorax
Nanday parkiet Nandayus nenday
Nandoe Rhea americana
Nandoe darwin Pterocnemia pennata
Natalbaars Oreochromis mossambicus
Negenband gordeldier Dasypus novemcinctus
Negerhoen Gallus Gallus Domesticus Brisson
Nerts Europese Mustela lutreola
Netgiraffe Giraffa camelopardalis reticulata
Netmurene grote Gymnothorax favagineus
Netpython Python reticulatus
Neusbeer rode Nasua nasua
Neusbeer witsnuit Nasua narica
Neushoorn indische Rhinocerus unicornis
Neushoorn pantser Rhinocerus unicornis
Neushoorn witte Ceratotherium simum
Neushoornvogel dubbelhoornige Buceros bicornis
Neushoornvogel geribbelde Aceros corrugatus
Neushoornvogel roodbruine of rosse Buceros hydrocorax hydrocorax
Neushoornvogel trompet Bycanistes bucinator
Neushoornvogel witkuif Berenicornis comatus
Neushoornvogel zwarte Anthracoceros malayanus
Neusslang chinese Agkistrodon acutus
Nieuw-Guinese slangenhalsschildpad Elseya novaeguineae
Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad Carettochelys insculpta
Nijassameer cichlide Maylandia estherae
Nijlgans Alopochen aegyptiacus
Nijlgau Boselaphus tragocamelus
Nijlkrokodil Crocodylus niloticus
Nijlpaard Hippopotamus amphibius
Nijlpaard dwerg Choeropsis liberiensis
Nijlvaraan Varanus niloticus
Nilgai Boselaphus tragocamelus
Nonnetje Mergus albellus
Noord-Afrikaans stekelvarken Hystrix cristata
Noordelijke hoornraaf Bucorvus abyssinicus
Noordelijke karmijnrode bijeneter Merops nubicus
Noordelijke reuzenteju Tupinambis nigropunctatus
Noorse rat Rattus norvegicus
Nubische geit Anglo nubian
Nyala laagland Tragelapus angasii
Ocelot Leopardus pardalis
Ocelot geoffroy's Oncifelis geoffroyi
Oehoe Bubo bubo
Oehoe Afrikaanse Bubo africanus
Oehoe Amerikaanse Bubo virginianus
Oehoe bengaalse Bubo bengalensis
Oehoe Canadese Bubo virgianus occidentalis
Oehoe kaapse Bubo capensis mackinderi
Oehoe melk Bubo lacteus
Oehoe Siberische Bubo bubo sibericus
Oehoe turkmeense Bubo bubo turcomanus
Oeistitie dwerg Callithrix pygmaea
Oeistitie witgezicht Callithrix geoffroyi
Oeistitie witpluim Callithrix jacchus
Oeistitie zilver Callithrix argentata argentata
Oeistitie zwartpluim Callithrix penicillata
Oeraluil Strix uralensis
Oeros Bos taurus primigenius
Oester Ostrea edulis
Okapi Okapia johnstoni
Okerzeester Pisaster ochraceus
Olifant afrikaanse Loxodonta africana africana
Olifant aziatische Elephas maximus
Olifantspitsmuis kortoor Macroscelides proboscideus
Onager Equus hemionus onager
Onechte gaviaal Tomistoma schlegelii
Ooevaar zadelbek Ephippiorhynchus senegalensis
Ooievaar europese Ciconia ciconia
Ooievaar magoeari Ciconia maguari
Ooievaar zwarte Ciconia nigra
Oorfazant blauwe Crossoptilon auritum
Oorfazant witte Crossoptilon crossoptilon
Oorkwal Aurelia aurita
Oostelijke aardeekhoorn Tamias striatus
Oostelijke chipmunk Tamias striatus
Oostelijke wangzakeekhoorn Tamias striatus
Oosterse groene mamba Dendroaspis angusticeps
Orang oetan borneose Pongo pygmaeus pygmaeus
Oranjekuif kaketoe Cacatua sulphurea citrinocristata
Oropendola groene Psarocolius viridis
Oropendola kuif Psarocolius decumanus
Oryx Oryx dammah
Otter Aziatische kleinklauw Amblonyx cinereus
Otter dwerg Amblonyx Cinerea
Otter Europese Lutra lutra
Paardantilope zwarte Hippotragus niger niger
Paardezel Equus hemionus onager
Pacifische walrus Odobenus rosmarus divergens
Pacu Colossoma macropomum
Pad colorado Bufo alvarius
Pad gewone Bufo bufo
Pad Surinaamse Pipa pipa
Paling electrische Electrophorus electricus brasil
Pallaskat Felis manul
Palmgier Gypohierax angolensis
Palmroller Paradoxurus hermaphroditus
Panda klein rood Ailurus fulgens fulgens
Pannenkoekschildpad Malacochersus tornieri
Panter amoer Panthera pardus orientalis
Panter Perzische Panthera pardus saxicolor
Panter sri lanka Panthera pardus kotiya
Pantser neushoorn Rhinocerus unicornis
Pantserkrokodil Crocodylus cataphractus
Papegaai grijze roodstaart Psittacus erithacus erithacus
Papegaai kraag Deroptyus accipitrinus
Papegaaiduiker Fratercula arctica
Paradijs kraanvogel Grus paradisea
Paradijs tangara Tangara chilensis
Paradijskraanvogel Anthropoides paradisea
Paradijsvink Tangara chilensis
Pardelkat Leopardus pardalis
Parelhagedis Timon lepidus
Parelhoen gier Acryllium vulturinum
Parelhoen helm Numida meleagris
Parelhoen kroon Guttera pucherani
Parelskink Chalcides ocellatus
Parkiet barnard Barnardius barnardi
Parkiet barraband Polytelis swainsonii
Parkiet berg Polytelis anthopeplus
Parkiet China Psittacula derbiana
Parkiet goud Guarouba guarouba
Parkiet konings Alisterus scapularis
Parkiet nanday Nandayus nenday
Parkiet patagonische rots Cyanoliseus patagonus
Parkiet roodvleugel Aprosmictus erythropterus
Parkiet zon Aratinga solstitialis
Parma wallabie Macropus parma
Parthenogenetische rotshagedis Darevskia (lacerta) unisexualis
Patagonische haas Dolichotis patagonum
Patagonische rotsparkiet Cyanoliseus patagonus
Patagonische zeeleeuw Otaria flavescens vroeger Otaria byronia
Patrijs Perdix perdix
Patrijs aziatische steen Alectoris chukar
Pauw blauwe Pavo cristatus
Pauw Congo Afropavo congensi
Pauw java Pavo muticus muticus
Pauwfazant germain Polyplectron germaini
Pauwfazant grijze Polyplectron bicalcaratum
Pauwkalkoen Meleagris ocellata
Pauwoogsierschildpad Trachemys scripta callirostris
Peccari witlip Tayassu peccari
Pekari witlip Tayassu peccari
Pelikaan kroeskop Pelicanus crispus
Pelikaan roodrug Pelecanus rufescens
Pelikaan roze Pelecanus onocrolatus
Pennant rosella Platycercus elegans
Penseelaapje dwerg Callithrix pygmaea
Penseelaapje witoor Callithrix jacchus
Penseelzwijn potamochoerus porcus
Peposaca Netta peposaca
Peruaanse pygmee uil Glaucidium peruanum
Peruaanse tak zwarte Peruphasma schultei
Peruviaans zwartkop doodshoofdaapje Saimiri boliviensis peruviensis
Perzisch luipaard Panthera pardus saxicolor
Perzische panter Panthera pardus saxicolor
Picazuroduif Columba picazuro
Picolet Oryzoborus angolensis
Piétrain varken  
Pijlgifkikker Dendrobates auratus
Pijlgifkikker blauwe Dendrobates azureus
Pijlgifkikker gouden Phyllobates terribilis
Pijnboomslang florida Pituophis melanoleucus
Pikkewijn Spheniscus demersus
Pincetvis Chelmon rostratus
Pincetvis gele Forcipiger flavissimus
Pinché-aapje Saguinus oedipus oedipus
Pinguïn ezels Pygoscelis papua
Pinguïn humboldt Spheniscus humboldti
Pinguïn konings Aptenodytes patagonicus
Pinguïn zwartvoet Spheniscus demersus
Pipa Pipa pipa
Piranha Serrasalmo nattereri
Piranha rode Pygocentrus nattereri
Pizote Nasua narica
Plevier bontbek Charadrius hiaticula
Plevier smids Vanellus armatus
Plevier vorkstaart Glareola pratincola
Poedoe Chileense Pudu pudu
Poema Puma concolor
Poitou-ezel Equus
Poolvos Alopex lagopus
Potoroe langsnuit Potorous tridactylus
Potto Perodicticus potto potto
Prairie ratelslang Crotalus viridis
Prairiehond Cynomys ludovicianus
Prepona demophon Prepona demophon
Prins Alfredhert Cervus alfredi
Przwalskipaard Equus caballus przewalski
Puna ibis Plegadis ridgwayi
Purperglansspreeuw Lamprotornis purpureus
Purperkoet Porphyrio porphyrio
Pygmee uil peruaanse Glaucidium peruanum
Pyjama kardinaalbaars Sphaeramia nematoptera
Python D'Albert's Liasis albertisi
Python groene boom Python viridis oude naam Chondropython viridis
Python konings Python regius
Python ring Liasis boa of Bothrochilus Boa
Python rots Python sebae
Python tapijt Morelia spilota variegata
Python Timor Python timorensis
Raaf Corvus Corax
Radjah eend Tadorna radjah
Ral zonne Eurypyga helias
Ransuil Asio otus
Rat bruine Rattus norvegicus
Ratelslang Aruba Crotalus unicolor
Ratelslang basiliek Crotalus basiliscus
Ratelslang bos Crotalus horridus atricaudatus
Ratelslang dwerg Sistrurus catenatus
Ratelslang prairie Crotalus viridis
Ratelslang rode diamant Crotalus ruber
Ratelslang texaanse Crotalus atrox
Rattenslang gele Elaphe obsoleta quadrivittata
Rattenslang gestreepte Elaphe radiata
Rattenslang koperkop Elaphe radiata
Rattenslang rode Elaphe guttata
Rattenslang Taiwanese Elaphe taeniura friesei
Ree Capreolus capreolus
Regenboogboa Epicrates cenchria cenchria
Regenboogvis boesmani Melanotaenia boesemani
Regenboogvis rode Glossolepis incisus
Regenboogzalm Melanontaeia Lacustris
Reiger fluit Syrigma sibilatrix
Reiger koe Bubulcus ibis
Reiger lepelbek Cochlearius cochlearius
Rendier Rangifer tarandus
Rendier bos Rangifer tarandus fennicus
Renkoekoek Geococcyx californianus
Renmuis Mongoolse Meriones unguiculatus
Reuzen chuckwalla Sauromalus hispidus
Reuzenbladsprinkhaan Amerikaanse Stilpnochlora couloniana
Reuzengoerami Osphronemus gorami
Reuzenkangoeroe rode Macropus rufus
Reuzenmiereneter Myrmecophaga tridactyla
Reuzenpad Bufo marinus
Reuzensalamander chinese Andrias dividianus
Reuzenschildpad aldabra Dipsochelys dussumieri
Reuzenslak afrikaanse Achatina fulica
Reuzensprinkhaan Tropidacris violaceus
Reuzensprinkhaan Zuid-Amerikaanse Tropidacris collaris
Reuzentegu Tupinambis nigropunctatus
Reuzenteju noordelijke Tupinambis nigropunctatus
Reuzentoekan Ramphastos toco
Rietkat Felis chaus
Rifwachter Calloplesiops altivelis
Rijstvogel Padda oryzivora
Ringpython Liasis boa of Bothrochilus Boa
Ringstaartmaki Lemur catta
Ringtaling Callonetta leucophrys
Rioolrat Rattus norvegicus
Rivierzwijn potamochoerus porcus
Roatan zwarte leguaan Ctenosaura oedirhina
Rode ara Ara macao
Rode casarca Tadorna ferruginea
Rode diamantratelslang Crotalus ruber
Rode duiker Cephalophus natalensis
Rode eekhoorn Sciurus vulgaris
Rode hond Cuon alpinus
Rode ibis Eudocimus ruber
Rode lepelaar Platalea ajaia ajaja
Rode maki Varecia variegata rubra
Rode mierkat Cynictis penicillata
Rode neusbeer Nasua nasua
Rode rattenslang Elaphe guttata
Rode regenboogvis Glossolepis incisus
Rode reuzenkangoeroe Macropus rufus
Rode vari Varecia variegata rubra
Rode vlaggenbaars Anthias anthias
Rode wouw Milvus milvus
Roelroel Rollulus roulroul
Roestpootuil Strix rufipes
Rolstaartbeer Potos flavus
Roodbruine of rosse neushoornvogel Buceros hydrocorax hydrocorax
Roodbuiktamarin Sanguinus labiatus
Roodgele baardvogel Trachyphonus erythrocephalus
Roodgezichtslingeraap Ateles paniscus
Roodhalsgans Branta ruficollis
Roodhandtamarin Saguinus midas
Roodkapjufferduif Ptilinopus pulchellus
Roodkopvaraan Varanus tristis orientalis
Roodkroon kraanvogel Grus japonensis
Roodoor ara Ara rubrogenys
Roodpoot suikervogel Cyanerpes cyaneus
Roodrug ara Primolius maracana
Roodrugpelikaan Pelecanus rufescens
Roodschoudertaling Callonetta leucophrys
Roodsnavelkitta Urocissa erythrorhyncha
Roodstaartmeerval Phractocephalus hemiliopterus
Roodstaartrattenslang Gonyosoma oxycephala
Roodvinkarper Barbus schwanefeldi Bleeker
Roodvleugel parkiet Aprosmictus erythropterus
Roodvoorhoofd ara Ara rubrogenys
Roodwang ara Ara rubrogenys
Roodwangschildpad Trachemys scripta elegans
Rooibok Aepyceros melampus
Rose flamingo Phoenicopterus ruber roseus
Rosé kaketoe Eolophus roseicapillus roseicapillus
Rosella pennant Platycercus elegans
Ross gans Anser rossii
Rothschild giraffe Giraffa camelopardalis
Roti slangenhalsschildpad Chelodina mccordi
Rots klipdas Procavia capensis
Rotscavia Kerodon rupestris
Rotseekhoorn Spermophilus variegatus
Rotshagedis parthenogenetische Darevskia (lacerta) unisexualis
Rotsmoko Kerodon rupestris

Rotsparkiet patagonische

Cyanoliseus patagonus
Rotspython Python sebae
Roze pelikaan Pelecanus onocrolatus
Rozenkever Pachnoda ephippiata
Rozenkever smaragdgroene Smaragdesthes africana africana
Rrosse stekelstaart Oxyura jamaicensis jamaicensis
Ruddy duck Oxyura jamaicensis jamaicensis
Ruitkrokodil Crocodylus rhombifer
Rüppellsgier Gyps rueppellii
Sabelantilope Oryx dammah
Sabeloryx Oryx dammah
Sabelsprinkhaan maleise Mycopoda elongata
Sahara schorpioen Androctonus australis
Saki witgezicht Pithecia pithecia
Salamander japanse vuurbuik Cynops ensicauda popei
Salvin's amazone Amazona autumnalis salvini
Sambarhet Cervus alfredi
Saruskraanvogel Grus antigone antigone
Saterhoen temminck Tragopan temminckii
Savanne olifant Loxodonta africana africana
Schaap dikhoorn Ovis canadensis
Schaap manen Ammotragus lervia
Schaap mergelland Ovis aries
Schaap zwartkop Ovis aries laticaudatus
Schaapkameel Lama glama
Schamalijster Copsychus malabaricus
Scharrelaar Coracias garrulus
Scharrelaar blauwbuik Coracias cyanogaster
Scharrelaar vorkstaart Coracias caudata
Scheepmakerskroonduif Goura scheepmakeri
Scheltopusik Ophisaurus apodus
Schijfzalm Mylossoma duriventre
Schildhagedis Soedanese Gemhosaurus major
Schildpad aldabra reuzen Dipsochelys dussumieri
Schildpad arrau Podocnemis expansa
Schildpad bijt Chelydra serpentina
Schildpad driestreep doos Cuora trifasciata
Schildpad drieteen doos Terrapene carolina triunguis
Schildpad Egyptische land Testudo kleinmanni
Schildpad Europese moeras Emys orbicularis
Schildpad galápagos Geochelone nigra
Schildpad griekse land Testudo hermanni
Schildpad landkaart Graptemys pseudogeographica
Schildpad McCord's slangenhals Chelodina mccordi
Schildpad Nieuw-Guinese slangenhals Elseya novaeguineae
Schildpad Nieuw-Guinese tweeklauw Carettochelys insculpta
Schildpad roodwang Trachemys scripta elegans
Schildpad sier Chrysemys picta bellii
Schildpad spin Pyxis arachnoides
Schildpad sporen Cheochelone sulcata
Schildpad stralen Astrochelys radiata
Schildpad woud Geochelone denticulata
Schildtoerako violette Musophaga violacea
Schlegel's grijpstaartpalmadder Botriechis schlegelii
Schlegel's groefkopadder Botriechis schlegelii
Schneiders skink Novoeumeces schneideri
Schol Pleuronectes platessa
Scholekster Haematopus ostralegus
Schollevaar Phalacrocorax carbo
Scholver Phalacrocorax carbo
Scholverd Phalacrocorax carbo
Schorpioen keizer Pandinus imperator
Schorpioen Sahara Androctonus australis
Schorpioenvis Pterois volitans
Schotse hooglander  
Schroefhoorngeit Capra falconeri
Schubkoptapuit Cossypha niveicapilla
Schuitbekreiger Cochlearius cochlearius
Schuttersvis Toxotus jaculatrix
Sclaters hokko Crax fasciolata
Secretarisvogel Sagittarius serpentarius
Senegal galago Galago senegalensis
Senegal kievit Vanellus senegallus
Senegal papegaai Poicephalus senegalus senegalus
Serval Leptailurus serval
Seychellen reuzenschildpad Dipsochelys dussumieri
Siamang Hylobates syndactylus
Siameese spuwende cobra Naja siamensis
Siamese cobra Naja kaouthia
Siberische oehoe Bubo bubo sibericus
Siberische tijger Panthera tigris altaica
Sidderaal Electrophorus electricus brasil
Sierlijke langoest Panulirus ornatus
Sierschildpad Chrysemys picta bellii
Siesel europese Spermophilus citellus
Sikahert vietnamees Cervus nippon pseudaxis
Sikkeleend Anas falcata
Sinaloae melkslang Lampropeltis triangulum sinaloae
Sirene grote Siren lacertina
Sissende kakkerlak Gromphadorhina portentosa
Sitatoenga Tragelaphus spekei
Sjabrakjakhals Canis mesomelas
Skink blauwtong Tiliqua scincoides chimaerea
Skink dennenappel Trachydosaurus rugosus
Skink schneiders Novoeumeces schneideri
Skink stoke's stekelstaart Egernia stokesii
Skunk gestreepte Mephitis mephitis
Slak afrikaanse reuzen Achatina fulica
Slak agaat Achatina achatina
Slangenhalsschildpad McCord's Chelodina mccordi
Slangenhalsschildpad Nieuw-Guinese Elseya novaeguineae
Slijmvis Lipophrys pholis
Slingeraap bruinkop Ateles fusciceps
Slingeraap roodgezicht Ateles paniscus
Slingeraap zwarte Ateles paniscus
Slobeend Anas clypeata
Slurfspitsmuis Macroscelides proboscideus
Smalkopmamba Dendroaspis angusticeps
Smalsnavelibis Plegadis ridgwayi
Smalstreepmangoest Mungotictis decemlineata
Smaragd kakkerlakwesp Ampulex compressa
Smaragdduif Chalcophaps indica
Smaragdeend  
Smaragdgroene rozenkever Smaragdesthes africana africana
Smaragdvaraan Varanus prasinus
Smidsplevier Vanellus armatus
Smient Anas penelope
Smoky giraffe Giraffa camelopardalis angolensis
Sneeuwaap Macaca fuscata
Sneeuwgans kleine Anser rossii
Sneeuwuil Nyctea scandiaca
Soldaten ara Ara militaris
Sonora gopherslang Pituophis melanoleucus
Sperweruil Surnia ulala
Spiesbok Zuid-Afrikaanse Oryx gazella gazella
Spin zijde Nephila spec.
Spinschildpad Pyxis arachnoides
Spitskopslang Gonyosoma oxycephala
Spitsmuis kortoor olifant Macroscelides proboscideus
Spitssnuitkoraalklimmer Oxycirrhites typus
Spookbidsprinkhaan Phyllocrania paradoxa
Sporenkievit Vanellus spinosus
Sporenschildpad Cheochelone sulcata
Spreeuw amethist Cinnyricinclus leucogaster
Spreeuw Bali Leucopsar rothschildi
Spreeuw purperglans Lamprotornis purpureus
Springbok Antidorcas marsupialis
Springspitsmuis Macroscelides proboscideus
Sprinkhaan Locusta migratoria
Sprinkhaan Amerikaanse reuzenblad Stilpnochlora couloniana
Sprinkhaan maleise sabel Mycopoda elongata
Sprinkhaan reuzen Tropidacris violaceus
Sprinkhaan spookbid Phyllocrania paradoxa
Sprinkhaan Tanzaniaanse bloembid Pseudocreobotra spec.
Sprinkhaan vioolbid Gongylus gongylodes
Sprinkhaan Zuid-Amerikaanse reuzen Tropidacris collaris
Spuwende cobra Naja pallida
Spuwende cobra mozambikaanse Naja mossambica
Stadsrat Rattus norvegicus
Steenbok alpen Capra ibex ibex
Steenpatrijs aziatische Alectoris chukar
Steenuil Athene noctua
Steenvis Synanceia verrucosa
Stekelrat Capromys pilorides
Stekelrog Raja clavata
Stekelstaarteend Argentijnse Oxyura jamaicensis jamaicensis
Stekelstaartskink stoke's Egernia stokesii
Stekelstaartvaraan Varanus acanthurus
Stekelvarken Hystrix cristata
Stekelvarken witstaart Hystrix africaeaustralis
Stekelzeester Protoreaster lincki
Steller zeeleeuw Eumetopias jubatus
Stellers zeearend Trigonoceps occipitalis
Steltkluut Himantopus himantopus
Steltkluut zwarthals Himantopus mexicanus
Steppenlemming Lagurus lagurus
Steppenvos Vulpes corsac
Steppenwever Textor melanocephalus
Sterlet Acipenser ruthenus
Stern inca Larosterna inca
Steurgarnaal gewone Palaemon elegance
Stoke's stekelstaartskink Egernia stokesii
Stokstaartje Suricata suricatta
Stork Ciconia ciconia
Stralenschildpad Astrochelys radiata
Streepjesgans Anser indicus
Streepkopgans Anser indicus
Struisvogel Struthio camelus
Suikervogel roodpoot Cyanerpes cyaneus
Sulawesimakaak Macaca nigra nigra
Sumatraanse tijger Panthera tigris sumatrae
Surinaamse pad Pipa pipa
Swiftvos Vulpes velox velox
Syrische hardoen Laudakia stellio picea
Tafeleend Europese Aythya ferina
Taiwanese rattenslang Elaphe taeniura friesei
Tak Australische wandelende Extatosoma tiaratum
Tak zwarte Peruaanse Peruphasma schultei
Taling bronskop Anas falcata
Taling bruinborst Anas castanea
Taling kastanje Anas castanea
Taling roodschouder Callonetta leucophrys
Tamarin keizer Saguinus imperator
Tamarin roodbuik Sanguinus labiatus
Tamarin roodhand Saguinus midas
Tamarin zadelrug Saguinus fuscicollis
Tambaqui Colossoma macropomum
Tamiops Tamiops swinhoei
Tammar wallabie Macropus eugenii
Tamme cavia Cavia porcellus
Tandbaars zwarte Mycteroperca microlepis
Tangajikameer cichlide Julidochromis marlieri
Tangara paradijs Tangara chilensis
Tanzaniaanse bloembidsprinkhaan Pseudocreobotra spec.
Tapijtpython Morelia spilota variegata
Tapijtzaagschubadder Echis coloratus
Tapir Braziliaanse Tapirus terrestris
Tapir Maleise of Indische Tapirus indicus
Tapir Zuid-Amerikaanse Tapirus terrestris
Tapuit schubkop Cossypha niveicapilla
Tasmaanse bennet wallibie Wallabia rufogrisea fruticus
Tedal Ammotragus lervia
Teju kaaiman Dracaena guianensis
Teju noordelijke reuzen Tupinambis nigropunctatus
Temmincksaterhoen Tragopan temminckii
Temmincksduif Ptilinopus pulchellus
Temmincktragopan Tragopan temminckii
Tetra bloedvlek Hyphessobrycon erythrostigma
Texaanse ratelslang Crotalus atrox
Thoaspage Papilio thoas
Tijger Bengaalse witte Panthera tigris tigris
Tijger siberische Panthera tigris altaica
Tijger sumatraanse Panthera tigris sumatrae
Tijgergenetkat Genetta Tigrina
Tijgerkat bengaalse Felis bengalensis
Tijgerpython donkere Python molurus bivittatus
Tilapia Oreochromis mossambicus
Toco toekan Ramphastos toco
Toekan groefsnavel Ramphastos vitellinus
Toekan reuzen Ramphastos toco
Toekan zwavelborst Ramphastos sulfuratus
Toepaja Tupaia belangeri
Toepaja gewoon Tupaia glis
Toerako fischers Taurako fischeri
Toerako livingstone's Tauraco livingstonii
Toerako roodkuif Tauraco erythrolophus
Toerako violette schild Musophaga violacea
Toerako vlam Tauraco hartlaubi
Toerako westelijke Crinifer piscator
Toerako witkuif Tauraco leucolophus
Toerako witwang Tauraco leucotis leucotis
Tok gekroonde Tockus alboterminatus
Tok witkuiflangstaart Tropicranus albocristatus
Tokvogel van der Decken Tockus deckeni
Tomaatkikker Madagaskar Dyscophus guineti
Torenvalk Falco tinnunculus
Torenvalk Amerikaanse Falco sparverius
Tragopan temminck Tragopan temminckii
Trekkersvis luipaard Balistoides conspicillum
Troepiaal Montserrat Icterus oberi
Trompetneushoornvogel Bycanistes bucinator
Trompetstaartrat Octodon degus
Trompetvogel grijsvleugel Psophia crepitans
Trompetzwaan Cygnus cygnus buccinator
Tuimelaardolfijn Tursiops truncatus
Tupinambis Tupinambis nigropunctatus
Tureluur Tringa totanus
Turkmeense oehoe Bubo bubo turcomanus
Turkse aap Macaca sylvana
Tweeklauwschildpad Nieuw-Guinese Carettochelys insculpta
Tweestippenwants Platymeris biguttata
Tweevingerige luiaard Choloepus didactylus
Uil bos Strix aluco
Uil Braziliaanse dwerg Glaucidium brasilianum
Uil bruine bos Strix leptogrammica
Uil dwergoor Otus scops
Uil kerk Tyto alba
Uil konijn Speotyto cunicularia
Uil lapland Strix nebulosa
Uil Maleise Strix leptogrammica
Uil oehoe Bubo bubo
Uil oeral Strix uralensis
Uil peruaanse pygmee Glaucidium peruanum
Uil rans Asio otus
Uil roestpoot Strix rufipes
Uil sneeuw Nyctea scandiaca
Uil steen Athene noctua
Uil veld Asio flammeus
Uil witgezicht Otis leucotus
Uil zuidelijke witwang dwergoor Ptilopsis granti
Uilaap Aotus lemurinus griseimembra
Uilenkopmeerkat Cercopithecus hamlyni hamlyni
Uilmeerkat Cercopithecus hamlyni hamlyni
Uilnachtzwaluw Podargus strigoides
Uilvlinder Caligo Memnon
Uiver Ciconia ciconia
Utila leguaan Ctenosaura bakeri
Vale gier Gyps fulvus
Valk toren Falco tinnunculus
Van der Decken tokvogel Tockus deckeni
Varaan bonte Varanus varius
Varaan filipijnse water Varanus salvator cummingi
Varaan gillen's dwerg Varanus gilleni
Varaan indische Varanus salvator
Varaan komodo Komodo dragon
Varaan nijl Varanus niloticus
Varaan smaragd Varanus prasinus
Varaan stekelstaart Varanus acanthurus
Vari bonte Varecia variegata variegata
Vari gordel Varecia variegata subsincta
Vari rode Varecia variegata rubra
Vari zwartwitte Varecia variegata variegata
Varken zuid-amerikaans Tayassu peccari
Veelvraat Gulo gulo
Veldkrekel zwarte Gryllus campestris
Velduil Asio flammeus
Venezolaanse cascaval Crotalus durissus cumanensis
Victoria kroonduif Goura victoria
Vicuña Vicugna vicugna
Vicuña-lama Zuid-Amerikaanse Vicugna pacos
Vieillot vuurrugfazant Lophura ignita rufa
Vierstreepslang Elaphe quatuorlineata
Vietnam fazant Lophura hatinhensis
Vietnamees sikahert Cervus nippon pseudaxis
Violette schildtoerako Musophaga violacea
Vioolbidsprinkhaan Gongylus gongylodes
Visaya wrattenzwijn Sus cebifrons
Vissende kat Prionailurus viverrinus
Vlaamse reus  
Vlaggenbaars rode Anthias anthias
Vlamtoerako Tauraco hartlaubi
Vleermuisetende slang Elaphe taeniura ridleyi
Vleugelpaardvis Eurypegasus-draconis
Vliegende hond Pteropus vampyrus
Vlinder Anartia amathea Anartia amathea
Vlinder atlas Attacus atlas
Vlinder Atrophaneura polyeuctes Atrophaneura polyeuctes
Vlinder Catonephele orites Catonephele orites
Vlinder Cethosia cyane Cethosia cyane
Vlinder familie uilvlinders Caligo prometheus
Vlinder glasvleugel Caglio Memnon
Vlinder Hypolimnas bolina Hypolimnas bolina
Vlinder komeetstaart Argema mittrei
Vlinder limoen Papilio demoleus
Vlinder malachiet Siproeta stelenes
Vlinder Morpho achilles Morpho achilles
Vlinder Morpho peleides Morpho peleides
Vlinder oleander Euploea core
Vlinder oranje passiebloem Dryas julia
Vlinder Papilio cresphontes Papilio cresphontes
Vlinder Papilio memnon Papilio memnon
Vlinder Papilio polytes Papilio polytes
Vlinder Papilio rumanzovia Papilio rumanzovia
Vlinder Papilio Thaiwanus Papilio thaiwanus
Vlinder Parthenos sylvia Parthenos sylvia
Vlinder passiebloem Heliconius melpomene
Vlinder passiebloem Heliconius sara
Vlinder passiebloem Heliconius hecale
Vlinder passiebloem Heliconius cydno
Vlinder Precis iphita Precis iphita
Vlinder rode passiebloem Heliconius erato
Vlinder uil Caligo Memnon
Vlinder zebra passiebloem Heliconius chartionius
Vlinder zwaluwvleugel Papilio palinurus
Vlindervis Afrikaanse zoetwater Pantodon buchholzi
Vogelspin chileense Grammostola rosea
Vogelspin hoogland roodknie Euathlus auratum
Vogelspin mexicaanse roodbeen Euathlus boehmii
Vogelspin mexicaanse roodknie Brachypelma smithii
Vogelspin wespen Cyclosterum fasciatum
Vorkstaartplevier Glareola pratincola
Vorkstaartscharrelaar Coracias caudata
Vos Vulpes vulpes
Vos corzak Vulpes corsac
Vos fennek Vulpes zerda
Vos fennek Fennecus zerda
Vos grootoor Otocyon megalotis
Vos Japanse Nyctereutes procyonoides
Vos korzak Vulpes corsac
Vos pool Alopex lagopus
Vos steppen Vulpes corsac
Vos swift Vulpes velox velox
Vos woestijn Vulpes zerda
Vos woestijn Fennecus zerda
Vosmangoest Cynictis penicillata
Votsotsa Hypogeomys antimena
Vruchtenduif zwartnek Ptilinopus melanospila
Vuurbuikpad Koreaanse Bombina oriëntalis
Vuurkopbaardvogel Trachyphonus erythrocephalus
Vuurkruin baardvogel Trachyphonus erythrocephalus
Vuurpad geelbuik Bombina variegata
Vuurrugfazant Vieillot Lophura ignita rufa
Waaierduif Goura victoria
Waldrapp Geronticus eremita
Wallabie moeras Wallabia bicolor
Wallabie parma Macropus parma
Wallabie tammar Macropus eugenii
Wallibie tasmaanse bennet Wallabia rufogrisea fruticus
Walrus pacifische Odobenus rosmarus divergens
Wandelend blad Phyllium siccifolium
Wandelende tak australische Extatosoma tiaratum
Wangzakeekhoorn oostelijke Tamias striatus
Wants tweestippen Platymeris biguttata
Wasbeer Procyon lotor
Wasbeer krabbenetende Procyon cancrivorus cancrivorus
Wasbeerhond Nyctereutes procyonoides
Wasroos Anemonia viridis
Waterbok Kobus ellipsiprymnus
Waterbok defassa Kobus ellipsiprymnus defassa
Waterkoedoe Tragelaphus spekei
Waterrat Rattus norvegicus
Watervaraan Varanus salvator
Watervaraan filipijnse Varanus salvator cummingi
Watervaraan Mertens Varanus mertensi
Waterzwijn Hydrochaeris hydrochaeris
Watoessirund Bos taurus
Wesp juweel Ampulex compressa
Wespen vogelspin Cyclosterum fasciatum
Wespendief Pernis apivorus
West afrikaanse chimpansee Pan troglodytes verus
West-Afrikaanse longvis Protopterus annectens
Westelijke laaglandgorilla Gorilla gorilla
Westelijke toerako Crinifer piscator
Westerse groene mamba Dendroaspis viridis
Westerse koraalslang Micruroides euryxanthus
Wever grote textor Ploceus cucullatus
Wever zwartmasker of zwartkop Textor melanocephalus
Wild zwijn Sus scrofa
Wilde cavia Cavia magna
Wilde hond afrikaanse Lycaon pictus
Wilde hond aziatische Cuon alpinus
Wilde kalkoen Meleagris gallopavo
Wilde kat europese Felis sylvestris sylvestris
Wilde tijgerkat Leopardus pardalis
Wildebeest Connochaetes taurinus
Wimpelaal Siren lacertina
Wimpergroefkopadder Botriechis schlegelii
Wisent Bizon bonasus
Witbuikcaiqui Pionites leucogaster
Witgezicht maki Eulemur fulvus albifrons
Witgezicht saki Pithecia pithecia
Witgezichtuil Otis leucotus
Withandgibbon Hylobates lar
Witkeel capucijnaap Cebus capucinus
Witkop zeearend Haliaeetus leucocephalus
Witkop zwarte buulbuul Hypsipetes leucocephalus leucocephalus
Witkopgier Trigonoceps occipitalis
Witkuif kaketoe Cacatua alba
Witkuif neushoornvogel Berenicornis comatus
Witkuifgaai Garrulax leucolophus
Witkuiflangstaarttok Tropicranus albocristatus
Witkuiftoerako Tauraco leucolophus
Witlip peccari Tayassu peccari
Witlip python Liasis albertisi
Witliphert Cervus albirostris
Witnek kraanvogel Grus vipio
Witnekfazantduif Otidiphaps nobilis aruensis
Witoorpenseelaapje Callithrix jacchus
Witpluimoeistitie Callithrix jacchus
Witruggier Gyps africanus
Witschouder capucijnaap Cebus capucinus
Witsnuitneusbeer Nasua narica
Witstaart gnoe Connochaetes gnou
Witstaartstekelvarken Hystrix africaeaustralis
Witte kaaiman Caiman crocodilus
Witte kaketoe Cacatua alba
Witte krenggier Neophron percnopterus
Witte leeuw Panthera leo
Witte lepelaar Platalea leucorodia
Witte neushoorn Ceratotherium simum
Witte oorfazant Crossoptilon crossoptilon
Witte tijger Bengaalse Panthera tigris tigris
Witte wolf Canis lupus albus
Witwang dwergooruil zuidelijke Ptilopsis granti
Witwang fluiteend Dendrocygna viduata
Witwang gibbon Hylobates leucogenys
Witwang toerako Tauraco leucotis leucotis
Witwangboomeend Dendrocygna viduata
Witwangruifgibbon Hylobates leucogenys
Woestijn olifant Loxodonta africana africana
Woestijnbuizerd Parabuteo unicinctus
Woestijnhavik Parabuteo unicinctus
Woestijnleguaan Sceloporus magister
Woestijnmuis Meriones unguiculates
Woestijnrat Meriones unguiculates
Woestijnvos Vulpes zerda
Woestijnvos Fennecus zerda
Wolaap Lagothrix lagotricha
Wolf europese grijze Canis lupus lupus
Wolf iberische Canis lupus signatus
Wolf manen Chrysocyon brachyurus
Wolf wit Canis lupus albus
Wolmuis Chinchilla lanigera
Woudpatrijs Rollulus roulroul
Woudschildpad Geochelone denticulata
Wouw rode Milvus milvus
Wouw zwarte Milvus migrans
Wrattenzwijn Phacochoerus africanus
Wrattenzwijn visaya Sus cebifrons
Wulp Numenius arquata
Wyandotte  
Yak Bos mutus grunniens
Yokohama  
Zadelbekooievaar Ephippiorhynchus senegalensis
Zadeljakhals Canis mesomelas
Zadelrugtamarin Saguinus fuscicollis
Zalm regenboog Melanontaeia Lacustris
Zalmkuif kaketoe Cacatua moluccensis
Zandgoudwesp Ampulex compressa
Zandmuis Meriones unguiculates
Zebra chapman Equus quagga chapmani
Zebra Damara Equus quagga antiquorum
Zebra grant Equus quagga boehmi
Zebra grévy Equus grevyi
Zebrahaai Triakis semifasciata
Zebravink Taeniopygia guttata
Zebravis Pterois volitans
Zeeappel gewone Psammechinus miliaris
Zeearend Europese Haliaeetus albicilla
Zeearend stellers Trigonoceps occipitalis
Zeearend witkop Haliaeetus leucocephalus
Zeebaars zwarte Centropristis striata
Zeebeer Zuid-amerikaanse Arctocephalus australis
Zeeëgel diadeem Diadema setosum
Zeeëgel griffel Eucidaris tribuloidus
Zeehond grijs Halichoerus grypus
Zeekoet Uria aalge
Zeeleeuw californische Zalophus californianus
Zeeleeuw patagonische Otaria flavescens vroeger Otaria byronia
Zeeleeuw steller Eumetopias jubatus
Zeepaardje gestreept Hippocampus erectus
Zeepaardje kortsnuit Hippocampus hippocampus
Zeester stekel Protoreaster lincki
Zeewaaier Eunicella verrucosa
Zeilvindoktersvis gele Zebrasoma flavescens
Zeilvindoktersvis gele Zebrasoma flavescens
Zeilvinmeerval gestippelde Pterygoplichthys gibbiceps
Zijdeaapje Callithrix pygmaea
Zijdehoen Gallus Gallus Domesticus Brisson
Zijdespin Nephila spec.
Zilver oeistitie Callithrix argentata argentata
Zilverleeuw Puma concolor
Zilverreiger grote Egretta alba
Zilverreiger kleine Egretta garzetta
Zoengoerami Helostoma temminckii
Zoetwater krokodil Australische Crocodylus johnsoni of johnstoni
Zoetwaterkreeft Orconectus virilis
Zoetwaternaald Doryichthys boaja
Zoetwaterpijlstaartrog Potamotrygon motoro
Zonneral Eurypyga helias
Zonparkiet Aratinga solstitialis
Zuid amerikaanse ratelslang Crotalus durissus marajoensis
Zuid Amerikaanse reuzensprinkhaan Tropidacris collaris
Zuid-afrikaanse meerkat Suricata suricatta
Zuid-Afrikaanse spiesbok Oryx gazella gazella
Zuid-Amerikaans bergschaap Vicugna pacos
Zuid-amerikaans varken Tayassu peccari
Zuid-Amerikaanse lelieloper Jacana jacana
Zuid-Amerikaanse tapir Tapirus terrestris
Zuid-Amerikaanse Vicuña-lama Vicugna pacos
Zuid-Amerikaanse zeebeer Arctocephalus australis
Zuidelijke hoornraaf Bucorvus leadbeateri
Zuidelijke kievit Vanellus chilensis
Zuidelijke witwang dwergooruil Ptilopsis granti
Zwaan coscoroba Coscoroba coscoroba
Zwaan kleine witte Cygnus bewickii
Zwaan trompet Cygnus cygnus buccinator
Zwaan zwarte Cygnus atratus
Zwaan zwarthals Cygnus melanocoyphus
Zwaangans Coscoroba coscoroba
Zwaluwvleugelvlinder Papilio palinurus
Zwart gekroonde nachtreiger Nycticorax nycticorax
Zwarte baviaan Macaca nigra nigra
Zwarte birmaanse eekhoorn Callosciurus ferrugineus
Zwarte bok Antilope ervicapra
Zwarte buulbuul witkop Hypsipetes leucocephalus leucocephalus
Zwarte gier Coragyps atratus
Zwarte ibis Plegadis falcinellus
Zwarte kraanvogel Balearica pavonina pavonina
Zwarte kroonkraanvogel Balearica pavonina pavonina
Zwarte kuifmakaak Macaca nigra nigra
Zwarte leguaan Ctenosaura melanosternum
Zwarte leguaan roatan Ctenosaura oedirhina
Zwarte makaak Macaca nigra nigra
Zwarte mamba Dendroaspis polylepis
Zwarte neushoornvogel Anthracoceros malayanus
Zwarte ooievaar Ciconia nigra
Zwarte paardantilope Hippotragus niger niger
Zwarte Peruaanse tak Peruphasma schultei
Zwarte slingeraap Ateles paniscus
Zwarte tegu Tupinambis nigropunctatus
Zwarte veldkrekel Gryllus campestris
Zwarte wouw Milvus migrans
Zwarte zeebaars Centropristis striata
Zwarte zwaan Cygnus atratus
Zwarthals cobra Naja nigricollis
Zwarthalszwaan Cygnus melanocoyphus
Zwartkop doodshoofdaapje Peruviaans Saimiri boliviensis peruviensis
Zwartkop zaadkraker Oryzoborus angolensis
Zwartkopibis Threskiornis melanocephalus
Zwartkopschaap Ovis aries laticaudatus
Zwartkopwever Textor melanocephalus
Zwartmaskerwever Textor melanocephalus
Zwartnek vruchtenduif Ptilinopus melanospila
Zwartoorpenseelaapje Callithrix penicillata
Zwartpluimoeistitie Callithrix penicillata
Zwartvoet pinguïn Spheniscus demersus
Zwart-witte boscobra Naja melanoleuca
Zwart-witte franjeaap Colobus guereza
Zwartwitte maki Varecia variegata variegata
Zwartwitte vari Varecia variegata variegata
Zwavelborst toekan Ramphastos sulfuratus
Zwavelgele tiran Pitangus sulphuratus
Zwijn penseel potamochoerus porcus
Zwijn visaya wratten Sus cebifrons
Zwijn wild Sus scrofa
Zwijn wratten Phacochoerus africanus
 
 
 
Turkije verandert dierennamen

In Turkije zijn de soortnamen van drie inheemse dieren veranderd op last van het ministerie van Milieu.
Volgens de Turkse overheid hebben de dieren in het verleden met boze opzet buitenlandse namen gekregen.

Het gaat om de schapensoort 'Ovis Armeniana', het rendier 'Capreolus Capreolus Armenius' en de rode vos 'Vulpes Vulpes Kurdistanica'.
Van de eerste twee wordt de verwijzing naar Armenië weggehaald, van de laatste het woord 'Kurdistanica'.
De schapensoort gaat 'Ovis Orientalis Anatolicus' heten, van de andere twee namen verdwijnt gewoon het laatste woord.  meer
 
 
 
 
 
cocon
Cocon
 
 
 
 
Mythologie

Volgens een oude mythe was Arachne een vrouw die goed kon spinnen en weven.
Athene veranderde haar uit jaloezie in een spin, sindsdien heet de spin in het Grieks "arachne".
 
 
 
 
 
 
anemoon
Anemoon
 
 
 
 
 
anemoon
Anemoon
 
 
 
 
Classificatie van soorten

Bij het beschrijven maken biologen gebruik van een wetenschappelijk indelingssysteem.
In dit systeem kunnen alle dieren, planten en micro-organismen op aarde geplaatst worden.
Alle biologen gebruiken hetzelfde indelingssysteem om de biodiversiteit n logische groepen in te delen. meer
 
 
 
 
muis
Kleurmuis
 
 
 
 
Om te weten welke plaats de dieren innemen in het dierenrijk, moeten we iets meer weten van het biologische classificatiesysteem.
De grondlegger van dit systeem is Karl (von) Linné (Carolus Linnaeus). meer
 
 
 
 
 
raaf
Raaf
 
 
 
 
Systematiek is het vakgebied dat zich bezighoudt met het indelen, oftewel het classificeren van de levende wereld.
Aristoteles, Linnaeus, Lamarck, Cuvier en Darwin hebben allen bijdragen geleverd aan de manier waarop wordt geclassificeerd.
Vroeger werd de wereld slechts ingedeeld in planten en dieren, vandaag de dag onderscheidt men meer dan dertig rijken. meer
 
 
 
 
 
mier
Bladsnijdermier
 
 
 
 
 
Taxonomie is de wetenschap van het indelen.
Taxonomie = groep verwijst naar zowel de classificatie van dingen als naar de methode die aan de basis van deze classificatie ligt.
 
 
 
 
 
kakkerlak
Kakkerlak
 
 
 
 
 
 
Nieuwe soort leguaan ontdekt op Galápagos-eilanden

Ondanks het natuurgebied van de Galápagos-eilanden al zo intensief zijn onderzocht, is er dit keer toch een nieuwe leguaansoort ontdekt. Roze leguanen die in 1986 voor het eerst zijn gezien zijn nu voor de eerste maal wetenschappelijk onderzocht en beschreven. Deze leguanen blijkt een aparte soort die genetisch sterk verschilt van andere leguanen.
 
 
 
 
Vogel
Vogel
 
 
 
 
Veel zoogdieren hebben een apart orgaan om feromonen waar te nemen, het vomeronasale orgaan (VNO). In de jaren negentig is veel gespeculeerd over het bestaan van dit zesde "zintuig" bij mensen. We blijken het inderdaad te hebben, maar het staat niet in verbinding met de hersenen. Niet meer, om precies te zijn. Waarschijnlijk heeft het menselijke VNO zijn functie in de loop van de evolutie verloren.
 
 
 
 
 
Eend
Eend
 
 
 
 
 
 
 
Hert
Hert
 
 
 
 
 
 
Röntgenstralen moeten prehistorische geheimen ontsluieren

Het is waarschijnlijk het beroemdste fossiel ter wereld: het versteende skelet van de Archaeopteryx dat in 1860 in het Beierse plaatsje Solnhofen werd gevonden, toevallig vlak nadat Charles Darwin de toenmalige wereld schokte met zijn baanbrekende evolutietheorie. Voor paleontologen vormde dit fossiel het definitieve bewijs voor het vermoeden dat vogels direct afstammen van de zogenaamde theropoden, een omvangrijke groep tweebenige roofdinosauriërs waartoe ook de legendarische Tyrannosaurus rex behoorde. De gevonden fossielen van Archaeopteryx wijzen namelijk duidelijk uit dat het dier nog veel weg had van een klassiek reptiel, maar ook al beschikte over lichaamskenmerken en adaptaties die direct geassocieerd worden met vogels. De met scherpe tanden uitgeruste kop leek bijvoorbeeld sterk op die van een reptiel en ook de benige, uit 26 vergroeide wervels bestaande staart (die wel met veren bedekt was) doet meer denken aan een reptiel dan aan een vogel. De asymmetrische vorm van de vleugels en in mindere mate het verenkleed waarmee het dier bedekt was, roepen directe associaties op met primitieve vogels.

meer
 
 
 
 
 
 
Toepaja
Toepaja
 
 
 
 
Wetenschappers zijn in staat om eiwitten (=spinnenrag) van een paar miljoen jaar oud te vergelijken met eiwitten van tegenwoordig.
 
 
 
 
 
 
Poot
Poot
 
 
 
 
 
Gans
Gans
 
 
 
 
 
Vogel
Vogel
 
 
 
 
Egels leven al 50 miljoen jaar op aarde en voorgangers van de huidige soort zijn er al tussen de 15 en 20 miljoen jaar. De egel behoort tot de familie der Erinaceidae, orde insekteneters (insectivora). Onder de egels komen meerdere soorten voor.
meer
 
 
 
 
 
Kaketoe
Kakatoe
 
 
 
 
 
Vele bedreigingen voor koraalrif

De achteruitgang van de riffen is pas enkele decennia in het nieuws. En dat is niet terecht want de riffen staan al veel langer onder druk. Naast de opwarming, zijn ook onder andere de visvangst en vervuiling grote boosdoeners. Alsof het nog niet voldoende is vernietigen orkanen en tsunami’s af en toe het rif. Gelukkig kunnen de riffen zich hiervan herstellen. Als het zo doorgaat, zullen de koraalriffen in recordtempo verdwijnen. Een deel van de riffen wordt al beschermd, maar is dat wel voldoende? meer
 
 
 
 
Koraal
Koraal
 
 
 
 
 
 
Zeester
Zeester
 
 
 
 
De Polen

De Noord- en Zuidpool zijn in vele opzichten uniek. Planten, dieren en mensen moeten zich er op specifieke manieren aanpassen aan extreme omstandigheden. De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn reusachtige neerslagarchieven, met daarin waardevolle klimaatinformatie. De poolgebieden vormen belangrijke schakels in het wereldwijde klimaatsysteem.
meer
 
 
 
 
 
Geit
Geit
 
 
 
 
 
Dino had tiener-zwangerschappen

Sommige dinosaurussoorten konden zich voortplanten lang voordat ze volwassen waren. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift PNAS naar aanleiding van de fossielen die zij bekeken hebben. De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen belangrijk om meer te weten te komen over de dino’s zelf. Het kan ons ook een beter inzicht geven in de evolutie van dieren die vandaag de dag nog voor komen op aarde.

Aanvankelijk wilden de onderzoekers met behulp van fossiele dijbeenbotten de groeisnelheid van dinosaurussen bepalen. Toen zij echter een van de botten opensneden, zagen zij in het merg calciumrijke structuren. Deze kwamen sterk overeen met structuren in het merg van vogelbotten. Bij vogels wordt het calcium gebruikt om eierschalen te produceren. Aangezien ook dino’s eieren legden, konden de onderzoekers ervan uit gaan dat beide structuren dezelfde functie hadden.

Zo kwamen zij erachter dat het hier om geslachtsrijpe vrouwelijke dinosaurussen ging. De calciumrijke structuren zijn al eerder onderzocht. Hieruit bleek dat de structuren bij dino’s maar drie tot vier weken aanwezig zijn, rond de vruchtbare periode. Om twee geslachtsrijpe vrouwtjes te kunnen bekijken, hebben de onderzoekers dus heel wat dinosaurusbotten doormidden moeten zagen.

De botten hebben, net als bomen, jaarringen. Hiermee konden de onderzoekers de leeftijd van de dinosaurussen bepalen. Met behulp van deze methode berekenden zij dat dino’s gemiddeld zo’n 30 jaar oud worden. Van deze 30 jaar leven dinosaurussen alleen de laatste drie of vier jaar als volwassenen. De geslachtsrijpe vrouwtjes die nu gevonden zijn, waren 8 en 10 jaar oud. Hieruit blijkt dat dinosaurussen zich ver voor de volwassen leeftijd al konden voortplanten. Onder volwassen dino’s is de sterfte hoog. Om als soort te overleven, was het dus noodzakelijk om al zo vroeg vruchtbaar te zijn.
meer
 
 
 
 
 
 
Skelet
Skelet
 
 
 
 
 
 
Vogelmonster ontdekt

Skelet Het fossiel van het complete skelet van de Epidexipteryx hui is gevonden in de binnenlanden van Mongolië, china. Met de vondst kunnen wetenschappers de gaten opvullen in de evolutie van de niet-vliegende dino’s tot vogels. Het fossiel is ongeveer zo groot als een duif en weegt 175 gram. Het prehistorische monstertje is ongeveer 152 tot 168 miljoen jaar oud. Genetisch gezien is de Epidexipteryx hui het meest verwant met onze hedendaagse vogels, al kon hij hoogstwaarschijnlijk niet vliegen. Zijn veren zijn nog niet vliegklaar zoals die van de Microraptor, een beest dat twee paar vleugels had.
meer
 
 
 
 
 
 
Houtsnijwerk
Houtsnijwerk
 
 
 
 
 

Mexicanen tonen 72 miljoen jaar oude zeeschildpad

"De oudste die we tot nu toe hadden gevonden was 65 miljoen jaar oud en kwam uit de Verenigde Staten", maakte het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis bekend.

Het fossiel is samen met de versteende resten van zes andere zeeschildpadden gevonden in Coahuila. Die plek wordt door Mexicaanse wetenschappers ook weleens het ''paleontologisch paradijs'' genoemd vanwege de vele vondsten. Volgens de onderzoekers is de zeeschildpad een voorouder van de huidige groene zeeschildpad, ook wel soepschildpad genoemd.
meer

 
 
 
 
 
 
 
 
Vis
Murene
 
 
 
 
 
Slungelige stegosaurus

In Portugal is een stegosaurusskelet gevonden met een bijzonder lange nek.

Het fossiele skelet is een van de meest complete vondsten in Europa en de eerste met schedelfragmenten.

Stegosaurussen, pantserdino’s met harde beenplaten op hun rug, staan door hun korte voorpoten en korte nek over het algemeen bekend als grazers. Maar de Portugese vondst heeft een veel langere nek dan zijn eerder gevonden soortgenoten. Met minimaal zeventien nekwervels – vier meer dan de langste tot nu toe – is hij een soort giraffe onder de stegosaurussen.

Het prehistorische beest heeft de naam Miragaia longicollum gekregen. Miragaia betekent "wonderlijke aarde" en is ook de naam van het dorpje waar de dino is gevonden. Longicollum staat voor lange nek.
meer
 
 
 
 
 
 
Vlinder
Vlinder
 
 
 
 
 
Dinosauriërs

De Dinosauria ontstonden ongeveer 230 miljoen jaar geleden in het Trias en werden dominant tegen het eind van die periode. Tijdens het hierop volgende Jura en Krijt waren de dinosauriërs de heersende landdieren, vermoedelijk de grootste die ooit geleefd hebben. Duizenden soorten, vleeseters en planteneters, ontwikkelden zich in allerlei vormen, mede door het uit elkaar bewegen van de continenten. Op het eind van het Krijt, 65 miljoen jaar geleden, stierven de meeste dinosauriërs uit, wellicht door de inslag van een meteoriet. Nog levende dinosauriërs zijn de vogels.
Sinds 1810 worden de uitgestorven dinosauriërs wetenschappelijk beschreven en de groep kreeg in 1842 haar naam. Tussen 1870 en 1925 werden veel dinosauriërfossielen ontdekt, vooral in Noord-Amerika. Daarna nam de belangstelling flink af maar sinds 1968 is er juist een aanzienlijke opleving van het onderzoek, die honderden nieuw bekende soorten opleverde en sterk verbeterde inzichten in hun verwantschappen, bouw en levenswijze.
meer
 
 
 
 
 
Prehistorie
Prehistorie
 
 
 
 
 
 
Fossiel van grootste zeereptiel

Op het eiland Spitsbergen is een fossiel gevonden van het grootste zeereptiel ooit. Noorse wetenschappers hebben de overblijfselen van het 150 miljoen jaar oude dier opgegraven.

Het reptiel, bijgenaamd
"Het Monster" kon wel vijftien meter lang worden, zo groot als een volwassen walvis. Het dier behoort tot de groep Pliosaurussen, en zou met gemak een kleine auto in zijn bek kunnen vermorzelen.

Pliosaurus
De eerste resten werden in 2006 gevonden. Na lang onderzoek bleek het om een soort Pliosaurus te gaan die men nog niet kende.

Onderzoekers hebben de drie meter lange flipper van het reptiel gereconstrueerd. Verder vonden zij de neus van het beest, tanden, delen van de nek, de rug en de schouders. Helaas liep er een riviertje over de plek waar de kop lag, dus de schedel was bijna geheel weggespoeld.
 
 
 
 
 
Slangendrank
Slangendrank
 
 
 
 
 
 
Fossiel van dino-etende kikker ontdekt

Wetenschappers hebben in Madagascar een 70 miljoen jaar oud fossiel ontdekt van een dinosaurusetende kikker. Met vijf kilo droog aan de haak, een lengte van 40 centimeter en een gigantische mond kreeg het dier de toepasselijke naam "Beelzebufo".

Wereldreis
Paleontoloog David Krause van de Stony Brook University ontdekte het dier en met de afmetingen van een gemiddelde strandbal is het waarschijnlijk de grootste kikker die ooit geleefd heeft. Opmerkelijk is dat het amfibie behoort tot de zogenaamde 'Ceratophrys'-familie, een soort die alleen maar voorkomt in Zuid-Amerika. Hoe het komt dat het dier toen rondhuppelde op het Afrikaans eiland, aan de andere kant van de wereld, is niet geweten.

Hellekikker
De vondst bevestigt eerdere vermoedens dat in de Late Krijttijd Zuid-Amerika, Madagascar en het Indische subcontinent met elkaar verbonden waren. Het zou ook betekenen dat de verspreiding van zulke beesten veel vroeger begon dan eerder gedacht. Als Beelzebufo, of "kikker uit de hel", hetzelfde karakter en een gelijkaardige aanvalstactiek had als zijn Zuid-amerikaanse broertjes, dan kon hij met gemak pasgeboren dinosaurussen verorberen.
meer
 
 
 
 
 
 
 
Vis
Kogelvis
 
 
 
 
 
 
 
Zes ton bijtkracht per cm2

De kaken van het gigantische zeemonster hadden met gemak een bestelbus aan gruzelementen kunnen malen.

De Pliosaurus, waarvan op het Noorse Spitsbergen een fossiel is gevonden, kon vier keer harder bijten dan de Tyrannosaurus rex, die tot voor kort bekendstond als het dier met de sterkste kaken. Wetenschappers van de Universiteit van Oslo presenteren deze week hun onderzoek naar het fossiel van de Pliosaurus-soort. Het betreft de achterste helft van zijn drie meter lange schedel. ,,Van een dier met zo’n schedel verwacht je een stevige bijt. Maar dit is buitensporig,’’ zei Joern Hurum, hoogleraar gewervelde paleontologie.

Na veel rekenen kregen de deskundigen een beeld van de bijtkracht van het prehistorische zeedier, dat de naam roofdier X ontving. De dertig centimeter lange tanden oefenden een kracht van zes ton per vierkante centimeter uit. Daarmee was de bijtkracht tien keer groter dan die van elk hedendaags dier. Nu zijn aligatoren, krokodillen en en haaien kampioen in bijten.

Roofdier X leefde volgens de wetenschappers 147 miljoen jaar geleden, tijdens de Jura-periode. Het beest was met vijftien meter net zo lang als een vrachtwagen met oplegger en woog met 45 ton evenveel als een kleine locomotief. De Pliosaurus voedde zich met vis, inktvissen en zeereptielen. Hij had vier grote vinnen om zichzelf voort te stuwen. Na onderzoek in een windtunnel werd geconcludeerd dat de Pliosaurus er vermoedelijk meestal twee gebruikte. De twee andere werden alleen in beweging gezet als hij een sprintje moest trekken. CT-scans wezen uit dat de Pliosaurus kleine hersenen had, die dezelfde vorm hadden als die van de witte haai.

Tijdens een expeditie in 2007 vingen onderzoekers een glimp van roofdier X op. Zij bestudeerden op Spitsbergen de botresten van een kleinere Pliosaurussoort, toen zij grote botfragmenten uit de grond zagen steken. De vindplaats werd afgezet, de gps-coördinaten werden opgeslagen en in de zomer van 2008 keerden de wetenschappers terug om het graafwerk te verrichten. Langzaam kwam de grootste Pliosaurus die ooit is aangetroffen tevoorschijn.

Naast een deel van de schedel werden ook 20.000 fragmenten van het skelet veiliggesteld.

Terwijl de Universiteit van Oslo maandag de bevindingen uit de doeken deed, maakten Canadese wetenschappers bekend een fossiel te hebben gevonden van mogelijk de kleinste dinosaurus ooit. De Hesperonychus, een vleesetend dier, was zo groot als een kip en had twee poten met vlijmscherpe klauwen.
meer
 
 
 
 
 
Sprinkhaan
Sprinkhaan
 
 
 
 
 
Schildpadden hadden vroeger enkel schild aan onderkant

Een 220 miljoen jaar oud schildpaddenfossiel dat in China gevonden werd, werpt een nieuw licht op de evolutie die het schild van de reptielen onderging.

Het gevonden fossiel wordt beschouwd als de voorvader van alle schildpadden die we nu kennen. Het fossiel toont aan dat de borstplaat van het schildpaddenschild zich eerder ontwikkelde dat de rest van het schild.

De borstplaat zou een verlenging van de ribben van dier gevormd hebben en als bescherming gediend hebben tijdens het zwemmen. De rug werd enkel door verharde huid beschermd.

"Sinds de jaren 1800 ontstonden er verschillende hypotheses over het ontstaan van het schildpaddenschild. Nu we de oudst gevonden schildpad hebben onderzocht, kunnen we stellen dat het schild niet uit de huid ontstond, maar dat het eerder om een verlenging van de ruggegraat en de ribben gaat",zegt Dr. Xiao-Chun Wu van het Canadese Natuurmuseum.

Embryo's

De onderzoekers zien hun theorie gestaafd door de manier waarop schildpaddenembryo's groeien; de embryo's groeien namelijk eveneens eerst een borstplaat aan.

Het fossiel bezit overigens nog andere kenmerken die we tegenwoordig niet meer terugvinden bij schildpadden. Zo had het dier tanden en een lange staart.
 
 
 
 
 
 
 
Verboden voorwerpen
Instrumenten
Muziekinstrument van cactus
 
 
 
 
 
 
 
Handel in zeehondenproducten verbieden!

Kamerleden van de PVDA en VVD hebben gezamenlijk een wetsvoorstel ingediend om de handel in zeehondenproducten te verbieden. Met deze nieuwe wetgeving zal Nederland de grenzen definitief sluiten voor producten afkomstig van zeehonden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeld
Beeld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is nomenclatuur

Alle levende organismen hebben een dubbele Latijnse naam.
Dit noemt men wel nomenclatuur.

Die Latijnse naam is overal in de wereld hetzelfde en dus gemakkelijk. De naam van een dier is in elke andere taal totaal verschillend en dus onsamenhangend.
De binaire (= bestaande uit 2 namen) naamgeving vermeldt altijd de geslachtsnaam en de soortnaam. Bijvoorbeeld Pantherophis Guttatus, Pantherophis is de geslachtsnaam en Guttatus is de soortaanduiding.
Soms staan er 3 Latijnse namen, de laatste is dan de naam van de ondersoort.
Sommige mensen schrijven Pantherophis Guttatus Guttatus, maar dit is fout.

Het zou hier dan gaan om een ondersoort en dat kan niet want er is geen ondersoort van de Pantherophis Guttatus, wel zijn er vele kleurvarianten van dezelfde soort Pantherophis Guttatus.

Wie heeft de nomenclatuur bedacht?

De nomenclatuur is bedacht door Carl Linnaeus, Zweedse arts uit de 18e eeuw (1707-1778). Linnaeus ontwikkelde een kunstmatig onderverdeling van het planten- en dierenrijk.
Hij keek bij planten naar de voortplantings-organen, de stampers en meeldraden.
Natuurlijke systemen delen organismen in op basis van hun verwantschap, of, beter gezegd op basis van hun overeenkomsten in uiterlijk.
Kunstmatige indelingen gaan uit van één bepaald kenmerk.
In een kunstmatig systeem kan een plantengroep geheel verschillende soorten bevatten, zolang ze maar dat ene kenmerk vertonen.

Volgens Linnaeus was indeling op een kunstmatig manier het makkelijkste, je kunt snel een indeling maken. Linnaeus was niet de enige die zich hier mee bezig hield, je had verder nog: Lamarck, Darwin en zijn bekendste leerling Daniël Solander. Solander ging als bioloog mee met kapitein James Cook op zijn eerste tocht rond de wereld.

In de 19e eeuw kwam ere en nieuwe kijken op de indeling van Linnaeus. Onder leiding van Darwin (1809-1882) kwam er een discussie op gang om de naamgeving van Linnaeus te veranderen. Linnaeus keek naar één anatomische overeenkomst en op grond daarvan maakte hij een indeling. Darwin keek, mede door zijn evolutietheorie, naar stamverwantschap.
En nu kijkt maar ook naar DNA-verwantschap. Een nieuwe revolutie is geboren, er zullen de komende jaren nog vele naamsveranderingen optreden.

 
 
 
 
 
 
 
 
Dagpauwoog
Dagpauwoog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuinslak
Tuinslak
 
 
 
 
 
 
 
 
Doe mee

Wees een echte onder-zoeker en doe mee aan Europees wetenschappelijk onderzoek.
Op de website kun je invullen welke kleuren van de tuinslak je hebt gezien. Je krijgt dan meteen te horen of er evolutie is opgetreden bij de tuinslak ten opzichte van oudere waarnemingen in jouw omgeving. Hoe meer mensen in Nederland meedoen aan het Evolutie Megalab, des te beter kunnen we de resultaten van vroeger en nu met elkaar vergelijken. Zo kunnen we straks met meer zekerheid zeggen of de tuinslak is eëvolueerd.
meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuinslak
Tuinslak
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nut van mannenDe meeste insectensoorten planten zich seksueel voort: een mannetje bevrucht een vrouwtje en het vrouwtje legt eitjes waaruit vruchtbare nakomelingen komen, zowel mannetjes als vrouwtjes. Sommige soorten raken echter besmet met een bacterie die ervoor zorgt dat het vrouwtje enkel vrouwelijke nakomelingen voortbrengt. De soort plant zich dan dus alleen nog aseksueel voort. De bacterie heeft daar voordeel van, want hij kan zichzelf namelijk alleen verspreiden via vrouwtjes. Dr. Ken Kraaijeveld gaat de komende vier jaar met een Veni-subsidie onderzoeken wat de voor- en nadelen van deze aseksuele voortplanting. Hij doet dat aan de sluipwespensoort Leptopilina clavipes die algemeen voorkomt op Nederlandse zandgronden. Hij stelt zich daarbij de vraag wat het nut van mannen is.
meer
 
 
 
Mensen die bang zijn voor spinnen
kunnen maar beter niet naar Madagascar afreizen; daar werd kort
geleden de grootste spinnewebmaker
ter wereld ontdekt. Dode exemplaren van de spin waren eerder al in musea
te bewonderen, maar nog niet eerder was de Nephila Komaci levend
gezien. In dit artikel lees je alles over een zeer grote spin die enorme webben maakt; de Nephila
meer
 
 
 
 

Muizen zijn er over de gehele wereld. Ze zitten in het bos, in
huis, in de savannes en in de steden. Alleen op Antarctica is het
te koud voor ze. Muizen leven al heel erg lang in de buurt van
mensen, de bekendste muis is dan ook de 'huismuis'. Er zijn nog
ongeveer 40 andere soorten, waarvan de meesten in Afrika en
Zuidoost-Azie leven.
meer

 
 
 
 
 
De bever komt in Nederland bijna niet meer voor. Bevers zorgen
echter wel voor een hoogwaardig leefgebied voor vele andere
amfibieën. Belangrijk voor de natuur in Nederland is dus om de
bever te herintroduceren in gebieden aangezien er meer profijt
dan schade van bevers is. Vooral boeren zijn het vaak niet eens
met het herintroduceren van de bever aangezien bevers veel
kapotvreten. In dit artikel staat informatie over de verdwijning
en herintroducering van de bever.
meer
 
 
 
 
Wie de fregatvogel heeft gezien, weet wie de echte piraat onder
de vogels is. Met zijn rode ballon valt het mannetje het meest
op. Het vrouwtje is onopvallender. Deze zeevogel kan helemaal
niet zwemmen en vangt zijn vis zelden zelf. Om hem te mogen
aanschouwen, zal men naar de natuurlijk dierentuin moeten
afreizen:
meer
 
 
 
 
 
 
ezel
 
 
 
 
 

Help, de honingbij verdwijnt! Tenminste, als je de angstaanjagende berichten moet geloven. Op mysterieuze wijze verdwijnen elk jaar tal van bijenvolken. Moeten we ons zorgen maken?
meer

 
 
 
 
 
 
 
Genetisch gemanipuleerde kip verspreidt vogelgriep niet

Engelse wetenschappers hebben de genen van kippen zo aangepast dat de dieren niet meer in staat zijn om vogelgriep te verspreiden. De kippen kunnen de griep nog wel krijgen, maar vormen dus geen risico voor hun omgeving. Het is een doorbraak met grote mogelijkheden: wellicht zijn ook andere besmettelijke ziekten op deze manier een halt toe te roepen.

Het genetisch manipuleren van de dieren werkt volgens de onderzoekers veel beter dan vaccinaties. Niet alleen is het vaccineren van alle vogels veel werk; het is ook nutteloos als een virus muteert. De manipulatie werkt altijd. Ook als er sprake is van mutaties.
meer

 
 
 
 
 

Nieuwe, stokoude dinosaurussoort ontdekt

Paleontologen hebben een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. De dino is zo’n 230 miljoen jaar oud en is één van de eerste vleesetende dinosaurussen. Het dier was met een lengte van 1,2 meter en een gewicht van vier tot zes kilo niet heel indrukwekkend. Toch was dit ranke diertje de verre voorouder van de absoluut angstaanjagende Tyrannosaurus rex.

De onderzoekers ontdekten de restanten van de dinosaurus in Argentinië. In hetzelfde gebied werd eerder ook al de oudste dinosaurus ontdekt: de Herrerasaurus. De kans is dan ook groot dat Argentinië de geboorteplaats van de dinosaurussoort is.

Kenmerken
De nieuwe dinosaurussoort heeft de naam Eodromaeus murphi gekregen. Het dier is klein, maar heeft alle kenmerken die wetenschappers ook bij latere dinosaurussen aantroffen. Zo heeft het dier onder meer klauwen waarmee hij dingen kon vastgrijpen en een staart die hem in balans hield. Het zijn allemaal kenmerken die ook T. rex en andere vleesetende dinosaurussen met zich meedroegen.

De allereerste
De onderzoekers zijn opgetogen over de vondst. Ze komen naar eigen zeggen steeds dichter in de buurt van de allereerste dinosaurus. Die moet niet lang voordat de Eodromaeus murphi kwam, zijn ontstaan.

Enkele tientallen miljoenen jaren na Eodromaeus murphi werden de dinosaurussen de toonaangevende macht op aarde. Een groot aantal dieren stierf uit en de dinosaurus vulde dat gat in. De soort floreerde en de dinosaurussoorten werden ook steeds groter. Zo’n 65 miljoen jaar geleden kwam daar een einde aan. Welke factoren exact bijdroegen aan het uitsterven van de dinosaurus is nog steeds onduidelijk. Onder meer meteorietinslagen en klimaatverandering zouden een rol gespeeld hebben.

 
 
 
 
 
Dino
 
 
 
 
 

Organisme blijkt 34.000 jaar oud en springlevend

Onderzoeker Brian Schubert heeft een wel heel bijzondere ontdekking gedaan. Hij trof bacteriën aan in 34.000 jaar oude zoutkristallen. De bacteriën zitten in zeer kleine met vloeistofgevulde ruimtes en zijn nog springlevend. Natuurlijk is die 34.000 jaar de organismen ook niet in de koude kleren gaan zitten: ze planten zich niet meer voort en bewegen ook niet. Ze zijn in een soort winterslaap beland.

Zoutkristallen ontstaan heel snel. Waarschijnlijk waren de bacteriën op de verkeerde plaats op het verkeerde moment en zijn ze tijdens de razendsnelle vorming van de kristallen gevangen geraakt.

Geen energie
“Ze leven, maar gebruiken geen energie om rond te zwemmen,” vertelt Schubert. “En ze planten zich ook niet voort. Ze doen niets, behalve zichzelf in leven houden.” En dat is al een hele kunst in zo’n kleine kristal.

Algen
Dat de bacteriën het zo lang uit hebben gehouden, is vooral te danken aan het feit dat ze niet de enige gevangen zijn. Ook algen zijn het slachtoffer geworden van de snelle vorming van de zoutkristallen. De bacteriën gebruiken de algen waarschijnlijk als voedsel. En dat wijst erop dat zich door de jaren heen in de zoutkristallen een microscopisch ecosysteem heeft gevormd.

DNA
De onderzoekers hopen in de toekomst te kunnen achterhalen hoe de microben erin geslaagd zijn om zolang in leven te blijven. “We weten niet precies wat er aan de hand is,” vertelt onderzoeker Tim Lowenstein. “Ze moeten in staat zijn om hun eigen DNA te herstellen, want DNA raakt door de jaren heen versleten.”

Wakker worden!
De wetenschappers hebben de microben inmiddels wakker gemaakt. Het duurde zo’n twee en een halve maand voordat de organismen uit hun winterslaap kwamen zetten. Kort daarna begonnen ze zichzelf voort te planten. “Ze zijn 34.000 jaar oud en hebben kinderen,” merkt Schubert op.

De bacteriën kunnen wel eens de oudste levende organismen op aarde zijn. Zo’n tien jaar geleden beweerden onderzoekers een bacterie met een leeftijd van 250 miljoen jaar ontdekt te hebben. Maar dat bleef een controversiële claim die nooit echt bewezen werd.

 
 
 
 
 

Kraai gebruikt ‘gereedschap’ tijdens verkenningstocht

De kraai Corvus moneduloides onderzoekt onbekende en mogelijk gevaarlijke voorwerpen met behulp van ‘gereedschap’, oftewel takjes. Dat blijkt uit onderzoek. Eerder bleek ook al dat de vogel takken gebruikt om aan voedsel te komen. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat wetenschappers kunnen aantonen dat een vogel gereedschappen voor meerdere doeleinden benut.

De onderzoekers schotelden de kraaien meerdere nieuwe objecten voor om te kijken hoe de vogels daarop zouden reageren. De objecten werden in de kooien gelegd zonder dat de vogels dat zagen, zodat ze deze niet met mensen zouden associëren.

Snavel
“We ontdekten dat sommige kraaien de objecten eerst met een gereedschap in plaats van met hun snavel aanraakten,” vertelt onderzoeker Jo Wimpenny. “De kraaien gebruikten de gereedschappen om informatie te verzamelen en meer te leren over het object dat nieuw en mogelijk gevaarlijk was.”

Intelligent
De kraai wordt als zeer intelligent beschouwd. Maar de Corvus moneduloides spant toch echt de kroon. “Buiten de mens om zijn er slechts enkele soorten die gereedschappen voor meerdere doeleinden gebruiken. Dus onze observatie zijn zo opwindend, omdat ze suggereren dat de kraai ook tot deze kleine groep behoort.” Het onderzoek wijst erop dat het brein van vogels veel complexer is dan gedacht.

Leren
Het gebruik van gereedschappen lijkt wel bij de soort ingebakken te zitten. Ouders maken veel tijd vrij om hun kroost te leren met de ‘gereedschappen’ om te gaan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schedel van ijsbeer trekt klimaatverandering niet

Wetenschappers hebben een computersimulatie gemaakt van de schedel van een ijsbeer en de kracht die deze tijdens het eten te verduren krijgt. Ze ontdekten dat de schedel zeer zwak is. Dat betekent dat de ijsbeer alleen maar zacht voedsel kan nuttigen. Slecht nieuws, nu kieskeurigheid mede door het veranderende klimaat en de oprukkende grizzlybeer geen optie meer is.

De ijsbeer stamt af van de bruine beer en evolueerde de afgelopen miljoenen jaren tot een heel nieuwe soort. Zo zijn ijsberen de enige beren die alleen maar vlees eten. Hun dieet bestaat voornamelijk uit zacht zeehondenvlees. Dat zachte dieet heeft ervoor gezorgd dat hun schedel door de miljoenen jaren heen zwakker is geworden; een sterke schedel is immers alleen nodig als er veel gevochten moet worden of als er veel kracht nodig is om voedsel te kauwen.

Kiezen
Door het dieet raakten de ijsberen ook hun sterke, malende kiezen kwijt. Al die veranderingen kunnen de beren nu de kop kosten, zo concluderen de onderzoekers van de universiteit van Californië.

meer
 
 
 
 
 
 
IJsbeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oeroude inktvissoort ontdekt in Peru

In Peru hebben paleontologen in de jungle een 85 miljoen jaar oud fossiel gevonden. Het fossiel bestaat uit restanten van een nog onbekende inktvissoort die stamt uit het tijdperk Krijt. In deze geologische periode leefden ook de dinosaurussen. Wetenschappers ontdekten de inktvis al in januari, maar maakten de bijzondere vondst pas vandaag bekend.

Het gaat om een soort inktvis die nog nooit eerder werd aangetroffen,” aldus paleontoloog Klaus Honniger, die met zijn onderzoeksteam het 32 centimeter lange, kegelvormige fossiel in een waterbekken in de Amazone vond. Uit dit laatste concluderen de wetenschappers dat de inktvis waarschijnlijk in een zoutwatermeer leefde.

Locatie
Het fossiel werd begin januari al in de Maranon River ontdekt. Om de vindplaats te beschermen tegen pottenkijkers gaf Honninger geen specifieke locatie vrij.

Periode
Het tijdperk Krijt is voornamelijk bekend als de tijd waarin de dinosaurussen leefden. Het tijdperk begon ongeveer 144 miljoen jaar geleden en hield pas 79 miljoen jaar later op na een grote golf van uitstervingen, waarbij onder andere de dinosaurussen massaal het leven lieten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groene klimslang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar zijn de pootjes van de slang gebleven?

Ooit, heel lang geleden, wandelden slangen met behulp van korte pootjes over het land. Anno 2011 zijn er geen pootjes meer te bekennen en wetenschappers vragen zich af hoe die uiteindelijk ‘zomaar’ konden verdwijnen. Een nieuwe studie komt met antwoorden. Alles wijst erop dat vrijwel alle slangen ooit pootjes hadden en dat ze die te danken hadden aan hun voorouder: de hagedis.

“Als iets niet nuttig is dan kan het verdwijnen zonder dat het invloed heeft op de overlevingskansen van het dier,” vertelt onderzoeker Alexandra Houssaye. “Het verdwijnen kan zelfs heel positief zijn. Bijvoorbeeld als de benen de beweging van de slang in de weg zaten.” Waarschijnlijk had het dier tijdens het graven of zwemmen last van zijn ledematen en was dat de reden dat ze uiteindelijk verdwenen.

Fossiel
De onderzoekers vermoeden dat sommige – of mogelijk zelfs alle – slangen ooit benen hadden, maar dat deze geleidelijk aan verdwenen. Ze baseren hun conclusies op de analyse van een gefossiliseerde slang: de Eupodophis descouensi. Het dier leefde tientallen miljoenen jaren geleden. De wetenschappers focusten zich op de heupen en piepkleine pootjes van het dier. meer